Przetargi Budowlano-Remontowe

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. Al. 3-Maja w Słupsku przed bm. Królowej Jadwigi 1

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. Al. 3-Maja w Słupsku przed bm. Królowej Jadwigi 1

Oferty należy złożyć do dnia 16.10.2018 r do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji którą można pobrać poniżej.   

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przeglądu suchych pionów p. poż. w pięciu wieżowcach w zasobach SSM Czyn w podziale na trzy zadania

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przeglądu suchych pionów p. poż.  w pięciu wieżowcach w zasobach SSM Czyn w podziale na trzy zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.10.2018r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: Wiatraczna 4B w Słupsku poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż istniejącego chodnika z kostki betonowej.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: Wiatraczna 4B w Słupsku poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż  istniejącego chodnika z kostki betonowej.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 24.09.2018 r. zapytania o cenę na: „Poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż istniejącego chodnika z kostki betonowej w nieruchomości Wiatraczna 4 B w słupsku” – wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16B 76-230 Potęgowo Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych

SSM „CZYN” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadaszenia nad istniejącą altaną śmietnikową w nieruchomości nr 18 położonej w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Fabrycznej 10, 12, 14, 16,

Wynik przetargu: 
SSM „CZYN” informuje, że wybrany Wykonawca Inwestprojekt Poznań Sp.z o.o. złożył rezygnacje z wykonania zadania . Jan Koperski Inspektor Techniczny Robót Ogólnobudowlanych

SSM "CZYN" ogłasza zapytanie o cenę na czyszczenie 4 szt. pionów kanalizacji sanitarnej w kl. „D” i „E” budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku.

SSM "CZYN" ogłasza zapytanie o cenę na czyszczenie 4 szt. pionów kanalizacji sanitarnej w kl. „D” i „E” budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na wykonanie czyszczenia w kl. "D" i "E" bm przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku pionów instalacji kanalizacji sanitarnej wybrano ofertę firmy MARK-CHEM Marek Maik , ul. Krótka 23/1B , 33-395 Chełmiec.

SSM „CZYN” ogłasza zapytanie o cenę na poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż istniejącego chodnika z kostki betonowej w nieruchomości Wiatraczna 4B w Słupsku

SSM „CZYN” ogłasza zapytanie o cenę na poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż istniejącego chodnika z kostki betonowej w nieruchomości Wiatraczna 4B w Słupsku

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie zestawu rekreacyjno zabawowego dla dzieci od 3 do 14 lat na placu zabaw przy budynku na ul. Nad Śluzami 27 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy :

Na wykonanie zestawu rekreacyjno zabawowego dla dzieci od 3 do 14 lat na placu zabaw przy budynku na ul. Nad Śluzami 27 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04 września 2018 r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Wynik przetargu: 
W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 04.09.2018 r. na wykonanie zestawu rekreacyjno zabawowego dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat na placu zabaw przy budynku na ul. Nad Śluzami 27 w Słupsku została wybrana oferta firmy : FIOR Sp. Zo.o. UL. Odkrywców 1/3-5 53-212 Wrocław

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę siedzisk na murkach, na ławki o podstawie betonowej, listwy siedziskowe i oparcia z tworzyw sztucznych w Słupsku ul. Garncarska 5, 7 i Wiejska 6 wraz z robotami towarzyszącymi

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy :

Na wymianę siedzisk na murkach, na ławki o podstawie betonowej, listwy siedziskowe i oparcia z tworzyw sztucznych w Słupsku ul. Garncarska 5, 7 i Wiejska 6 wraz z robotami towarzyszącymi .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 03 września 2018 r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na malowanie miejsc postojowych

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej brutto na wykonanie n/w zakresu prac:
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137,z późn. zm.2) oznakowania zgodnie z wytycznymi w/w ustawy :
Dostosowanie 26 istniejących miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych po przez pomalowanie ich nawierzchni na barwę niebieską zgodnie z załączonym wykazem miejsc usytuowania oznaczonych miejsc:

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego w trybie bezprzetargowym w dniu 10-08-2018 na malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych została wybrana oferta Pana H.Golec - Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. , Instalatorstwo GAzowe o Ślusarstwo za Słupska

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na rozbiórkę betonowej nadziemnej osłony urządzeń pokrytej ziemią zlokalizowanej przy ul. Władysława IV w Słupsku wraz z robotami towarzyszącymi .

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na  rozbiórkę betonowej nadziemnej osłony urządzeń pokrytej ziemią zlokalizowanej przy ul. Władysława IV w Słupsku wraz z robotami towarzyszącymi .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  07 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżejCzytaj dalej

Subskrybuje zawartość