Przetargi Budowlano-Remontowe

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont klatki schodowej zachodniej z robotami towarzyszącymi w bm. Al 3-go Maja 76.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont klatki schodowej zachodniej z robotami towarzyszącymi w bm. Al 3-go Maja 76.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 09.10.2017r o godz. 9:45
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont klatki schodowej z robotami towarzyszącymi w budynku usługowo-handlowym przy ul. Garncarskiej 6.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont klatki schodowej z robotami towarzyszącymi w budynku usługowo-handlowym przy ul. Garncarskiej 6.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 09.10.2017r o godz. 9:45
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na: Poszerzenie nawierzchni płyta MEBA przy ul. Bogusława X 6 w Słupsku wraz z robotami towarzyszącym

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Poszerzenie nawierzchni płyta MEBA przy ul. Bogusława X 6 w Słupsku wraz z robotami towarzyszącymi
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 10.10.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na Letnie i zimowe utrzymanie terenów utwardzonych i nieutwardzonych oraz terenów zielonych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na Letnie i zimowe utrzymanie terenów utwardzonych i nieutwardzonych oraz terenów zielonych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 04.10.2017r o godz. 9:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu na remont nawierzchni parkingu przy wykorzystaniu istniejącej nawierzchni jako ewentualnej podbudowy pod nawierzchnie bitumiczną przed bm. przy ul. Królowej Jadwigi 1

                    Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu na remont nawierzchni parkingu przy wykorzystaniu istniejącej nawierzchni jako ewentualnej podbudowy pod nawierzchnie bitumiczną przed bm. przy ul. Królowej Jadwigi 1 od strony północnej działka 151/12 wraz z kosztorysem inwestorskim – w załączeniu mapka poglądowa (zał. nr 1)Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę chodników zlokalizowanych od strony wschodniej budynków przy ul. Zyg. Augusta 12,14, Banacha 7 w Słupsku z robotami towarzyszącymi.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na  przebudowę chodników zlokalizowanych od strony wschodniej  budynków przy ul. Zyg. Augusta 12,14, Banacha 7 w Słupsku  z robotami towarzyszącymi.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  04.10.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu  z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  20.09.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na utwardzenie nawierzchni gruntowych przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej z robotami towarzyszącymi

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na utwardzenie nawierzchni gruntowych przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej z robotami towarzyszącymi

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  05.09.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: Remont klatki schodowej w budynku usługowo-handlowym przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: Remont klatki schodowej w budynku usługowo-handlowym przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 21.08.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na : Utwardzenie nawierzchni płytą Meba z robotami towarzyszącymi przy nawierzchni asfaltowej zlokalizowanej od strony szczytu południowego bm.Kr. Jadwigi 6 w Słupsku.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na : Utwardzenie nawierzchni płytą Meba z robotami towarzyszącymi przy nawierzchni asfaltowej zlokalizowanej  od strony szczytu południowego bm.Kr. Jadwigi 6 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  22.08.2017r do godz. 11:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można  pobrać poniżej.Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość