Przetargi Budowlano-Remontowe

SSM CZYN OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAŁE WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH W BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ W ZASOBACH SSM „CZYN”

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony :

Na stałe wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych  w branży ogólnobudowlanej  w zasobach SSM „Czyn”.

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia  19.11.2018r o godz. 9:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie: bramy przejazdowej ,furtki i odcinka ogrodzenia przy ul. Wojska Polskiego 16

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”,76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie: bramy przejazdowej ,furtki i odcinka ogrodzenia przy ul. Wojska Polskiego 16
W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty, oraz mapka poglądowa.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2018r do godz. 1:500 w sekretariacie Spółdzielni.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie przeglądu suchych pionów instalacji p.poż. w budynkach mieszkalnych: 3-go Maja 23, 28, 76, Batorego 23, Kr. Jadwigi 1.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”,76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie przeglądu suchych pionów instalacji p.poż. w budynkach mieszkalnych: 3-go Maja 23, 28, 76, Batorego 23, Kr. Jadwigi 1.

W załączeniu do pobrania – opis przedmiotu zamówienia wraz ze wzorem oferty.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2018r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej w zasobach ,,SSM CZYN”

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej w zasobach ,,SSM CZYN”
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.11.2018 r do godz.10:00 w sekretariacie Spółdzielni
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadań: opracowanie projektu na termomodernizację ścian zewnętrznych oraz izolację przeciwwilgotnościową ścian fundamentowych bm. przy ul. Garncarskiej 1 w Słups

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”,76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie n/w zadań:

ZADANIE NR 1Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej zgodnie z PN–M–34507:2002 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych polegającej na sprawdzeniu stanu jej technicznej sprawności w lokalach mies

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”,76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie
okresowej kontroli instalacji gazowej zgodnie z PN–M–34507:2002 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych polegającej na sprawdzeniu stanu jej technicznej sprawności w lokalach mieszkalnych w budynkach.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: wykonanie projektu dobudowy wiatrołapu powtarzalnego na każdy budynek Nieruchomość nr 37 położonej w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 11, 13, Sobieskiego 7 z kosztorysem inwestorskim i uz

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel.59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: wykonanie projektu dobudowy wiatrołapu powtarzalnego na każdy budynek Nieruchomość nr 37 położonej w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 11, 13, Sobieskiego 7 z kosztorysem inwestorskim i uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń  wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: dostarczenie i montaż 2 ławek parkowych z oparciami przy budynku na ulicy Władysława IV 5 klatki B i D oraz dostarczenie i montaż 4 stojaków na rowery umożliwiające przypięcie minimum 2 ro

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel.59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: dostarczenie i montaż 2 ławek parkowych z oparciami przy budynku na ulicy Władysława IV 5 klatki B i D oraz dostarczenie i montaż 4 stojaków na rowery umożliwiające przypięcie minimum 2 rowerów przy budynkach na ul. : Władysława IV 5 klatka D, Wazów 3 klatka E, Królowej Jadwigi 6 między klatkami B-C , Władysława IV 3 klatka B. Nieruchomość nr 36 W Słupsku.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na przebudowę wszystkich uszkodzonych podestów wejść z wykończeniem powierzchni płytką chodnikową płukaną w obu budynkach nieruchomości 3-go Maja 40,41 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel.59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: 3-go Maja 40,41 w Słupsku – przebudowę w obu budynkach nieruchomości wszystkich uszkodzonych podestów wejść z wykończeniem powierzchni płytką chodnikową płukaną.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty, oraz załącznik nr 2 przedmiar robót

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2018 r. do godz.15:00  w sekretariacie Spółdzielni.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: : wykonanie i osadzenie 2 furtek do altany śmietnikowej wyposażonej w systemowy zamek wraz z dorobieniem kluczy i rozdaniem mieszkańcom i najemcom lokali. Altana śmietnikowa znajduje się

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel.59 844 76 60

zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: : wykonanie i osadzenie 2 furtek do altany śmietnikowej wyposażonej w systemowy zamek  wraz z  dorobieniem kluczy i rozdaniem mieszkańcom i najemcom lokali. Altana śmietnikowa znajduje się przed budynkiem przy ulicy Królowej Jadwigi 1 . Nieruchomość nr 36

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem ofertyCzytaj dalej

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.10.2018 r. zapytania o cenę na: „wykonanie i osadzenie 2 furtek do altany śmietnikowej wyposażonej w systemowy zamek wraz z dorobieniem kluczy i rozdaniem mieszkańcom i najemcom lokali. Altana śmietnikowa znajduje się przed budynkiem przy ulicy Królowej Jadwigi 1 . Nieruchomość nr 36 „ – wybrano ofertę firmy Usługowy Zakład Budowlany- Dekarstwo Adam Krzymowski 76-200 Słupsk ul. Gen. Dwernickiego 3 Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Subskrybuje zawartość