Przetargi Budowlano-Remontowe

SSM „CZYN” ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA WYKONANIE PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH W PODZIALE NA 9 ZADAŃ

SSM „CZYN” ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA WYKONANIE PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH W PODZIALE NA 9 ZADAŃ:

 

ZADANIE Nr 1 – bm. przy ul. Bogusława X 2 – usunięcie przyczyn osiadania posadzek w piwnicach klatek E i FCzytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na stałe wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w zasobach SSM „Czyn”.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony :

Na stałe wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w zasobach SSM „Czyn”.

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 18.10.2018r o godz. 9:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

 

SSM „CZYN” ZAPRASZ DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W PODZIALE NA 9 ZADAŃ

SSM „CZYN” ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA IZOLACJĘ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W PODZIALE NA 9 ZADAŃ:

 

ZADANIE Nr 1 – bm. przy Al. 3-go Maja 23 i 28 oraz Batorego 23

ZADANIE Nr 2 – bm. przy ul. Garncarskiej 5

ZADANIE Nr 3 – bm. przy ul. Wileńskiej 12

ZADANIE Nr 4 – bm. przy ul. Wiatracznej 4D

ZADANIE Nr 5 – bm. przy ul. Kr. Jadwigi 4 i 6 oraz Władysława IV 5

ZADANIE Nr 6 – bm. przy ul. Zyg. Augusta 12 i 18 oraz Banacha 7

ZADANIE Nr 7 – bm. przy Al. 3-go Maja 81Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na Izolację ścian fundamentowych bm. przy ul. Banacha 12B w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Izolację ścian fundamentowych bm. przy ul. Banacha 12B w Słupsku.

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 08.10.2018r o godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie,  bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

 

SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie:ZADANIE Nr 1 - Zamalowanie napisów na ścianach szczytowych oraz montaż dylatacji na bm. Banacha 1 i 3 oraz Sobieskiego 7 ZADANIE Nr 2 - Zamalowanie napisów na ścianach szczytowy

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie:

ZADANIE Nr 1 - Zamalowanie napisów na ścianach szczytowych oraz montaż dylatacji na bm. Banacha 1 i 3 oraz Sobieskiego 7

ZADANIE Nr 2 - Zamalowanie napisów na ścianach szczytowych na bm. Kr. Jadwigi 13 oraz Sobieskiego 9

ZADANIE Nr 3 - Docieplenie ścian wiatrołapów. Umycie ściany pomiędzy daszkami a dolną krawędzią okienna parterze na bm. Słowiańska 5Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. Al. 3-Maja w Słupsku przed bm. Królowej Jadwigi 1

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. Al. 3-Maja w Słupsku przed bm. Królowej Jadwigi 1

Oferty należy złożyć do dnia 16.10.2018 r do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji którą można pobrać poniżej.   

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przeglądu suchych pionów p. poż. w pięciu wieżowcach w zasobach SSM Czyn w podziale na trzy zadania

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przeglądu suchych pionów p. poż.  w pięciu wieżowcach w zasobach SSM Czyn w podziale na trzy zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.10.2018r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: Wiatraczna 4B w Słupsku poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż istniejącego chodnika z kostki betonowej.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: Wiatraczna 4B w Słupsku poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż  istniejącego chodnika z kostki betonowej.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 24.09.2018 r. zapytania o cenę na: „Poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż istniejącego chodnika z kostki betonowej w nieruchomości Wiatraczna 4 B w słupsku” – wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16B 76-230 Potęgowo Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych

SSM „CZYN” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadaszenia nad istniejącą altaną śmietnikową w nieruchomości nr 18 położonej w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Fabrycznej 10, 12, 14, 16,

Wynik przetargu: 
SSM „CZYN” informuje, że wybrany Wykonawca Inwestprojekt Poznań Sp.z o.o. złożył rezygnacje z wykonania zadania . Jan Koperski Inspektor Techniczny Robót Ogólnobudowlanych

SSM "CZYN" ogłasza zapytanie o cenę na czyszczenie 4 szt. pionów kanalizacji sanitarnej w kl. „D” i „E” budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku.

SSM "CZYN" ogłasza zapytanie o cenę na czyszczenie 4 szt. pionów kanalizacji sanitarnej w kl. „D” i „E” budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na wykonanie czyszczenia w kl. "D" i "E" bm przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku pionów instalacji kanalizacji sanitarnej wybrano ofertę firmy MARK-CHEM Marek Maik , ul. Krótka 23/1B , 33-395 Chełmiec.
Subskrybuje zawartość