Przetargi Budowlano-Remontowe

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na pełnienie całodobowego dyżuru pogotowia awaryjnego, usuwanie awarii oraz wykonywania prac konserwacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na pełnienie całodobowego dyżuru pogotowia awaryjnego, usuwanie awarii oraz wykonywania prac konserwacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.07.2017r. do godz. 9:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na pełnienie całodobowego pogotowia awaryjnego, usuwania awarii w zakresie instalacji wod.-kan.i gazowych, wykonywanie prac konserwacyjnych instalacji wod.-kan. i i gazowych oraz ogólnobudowlanych i innych

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na   pełnienie całodobowego pogotowia awaryjnego, usuwania awarii w zakresie instalacji wod.-kan. i gazowych oraz wykonywanie prac konserwacyjnych instalacji wod.-kan. i i gazowych oraz ogólnobudowlanych i innych

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.07.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi dla budynków SSM czyn przy ul. Nad Śluzami 25, 26 i 27 w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi dla budynków SSM czyn przy ul. Nad Śluzami 25, 26 i 27 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.07.2017r. do godz. 12:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych instalacji c.c.w.wraz z robotami towarzyszącymi dla budynków SSM czyn przy ul. Garncarskiej 2, 3, 5, 7, Wiejska 6, 7, 8 w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych instalacji c.c.w.wraz z robotami towarzyszącymi dla budynków SSM czyn przy ul. Garncarskiej 2, 3, 5, 7, Wiejska 6, 7, 8 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.07.2017r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie projektów budowlano-wykonawczych instalacji c.c.w.wraz z robotami towarzyszącymi dla budynków SSM czyn przy ul. Władysława IV 1, 5 w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie projektów budowlano-wykonawczych instalacji c.c.w.wraz z robotami towarzyszącymi dla budynków SSM czyn przy ul. Władysława IV 1, 5 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.07.2017r. do godz. 13:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie projektów budowlano-wykonawczych instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymidla budynków SSM czyn przy ul. Garncarskiej 1 i Mostnika 5 w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie projektów budowlano-wykonawczych instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymidla budynków SSM czyn przy ul. Garncarskiej 1 i Mostnika 5 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.07.2017r. do godz. 12:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi bm. Wazów 3 Słupsku.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi bm. Wazów 3  Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  13.07.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SSM CZYN głasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 12B w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 12B w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2017r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


 

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na docieplenie dachu z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  12.07.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na odnowienie części elewacji z robotami towarzyszącymi bm. A.Gryfitki 2 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na odnowienie części elewacji   z robotami towarzyszącymi  bm. A.Gryfitki 2 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  20.06.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Subskrybuje zawartość