Przetargi Budowlano-Remontowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu na remont nawierzchni parkingu przy wykorzystaniu istniejącej nawierzchni jako ewentualnej podbudowy pod nawierzchnie bitumiczną przed bm. przy ul. Królowej Jadwigi 1

                    Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu na remont nawierzchni parkingu przy wykorzystaniu istniejącej nawierzchni jako ewentualnej podbudowy pod nawierzchnie bitumiczną przed bm. przy ul. Królowej Jadwigi 1 od strony północnej działka 151/12 wraz z kosztorysem inwestorskim – w załączeniu mapka poglądowa (zał. nr 1)Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę chodników zlokalizowanych od strony wschodniej budynków przy ul. Zyg. Augusta 12,14, Banacha 7 w Słupsku z robotami towarzyszącymi.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na  przebudowę chodników zlokalizowanych od strony wschodniej  budynków przy ul. Zyg. Augusta 12,14, Banacha 7 w Słupsku  z robotami towarzyszącymi.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  04.10.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu  z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  20.09.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na utwardzenie nawierzchni gruntowych przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej z robotami towarzyszącymi

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na utwardzenie nawierzchni gruntowych przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej z robotami towarzyszącymi

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  05.09.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: Remont klatki schodowej w budynku usługowo-handlowym przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: Remont klatki schodowej w budynku usługowo-handlowym przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 21.08.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na : Utwardzenie nawierzchni płytą Meba z robotami towarzyszącymi przy nawierzchni asfaltowej zlokalizowanej od strony szczytu południowego bm.Kr. Jadwigi 6 w Słupsku.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na : Utwardzenie nawierzchni płytą Meba z robotami towarzyszącymi przy nawierzchni asfaltowej zlokalizowanej  od strony szczytu południowego bm.Kr. Jadwigi 6 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  22.08.2017r do godz. 11:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można  pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetargi nieograniczone ofertowe na : Wymianę nawierzchni chodników zlokalizowanych w terenie pomiędzy bm. Wiatraczna 4 C a 4D w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetargi nieograniczone ofertowe na : Wymianę nawierzchni chodników zlokalizowanych w terenie pomiędzy bm. Wiatraczna 4 C a 4D w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  22.08.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta ,  przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę nawierzchni drogi osiedlowej z robotami towarzyszącymi zlokalizowanej od strony szczytu południowego bm. Piłsudskiego 1A w Słupsku.

 „Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę nawierzchni drogi osiedlowej z robotami towarzyszącymi zlokalizowanej  od strony szczytu południowego bm. Piłsudskiego 1A w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  22.08.2017r do godz. 12:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont nawierzchni utwardzonej – drogi wewnątrz osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Garncarska w Słupsku .

 „Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na  remont nawierzchni utwardzonej – drogi wewnątrz osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Garncarska  w Słupsku .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  08.08.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można  pobrać poniżej.Czytaj dalej

UWAGA !!!Zmiana do przetragu na stałe wykonywanie robót remontowych, konserwacyjnych, pełnienie całodobowego pogotowia awaryjnego i usuwanie awarii w zakresie instalacji c.o. w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie Słupskiej Spółdzieln

UWAGA !!! Zmiana do przetargu na stałe wykonywanie robót remontowych, konserwacyjnych, pełnienie całodobowego pogotowia awaryjnego i usuwanie awarii w zakresie instalacji c.o. w  nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” zlokalizowanych w Dębnicy Kaszubskiej i Jezierzycach oraz wykonywanie czynności eksploatacyjnych w kotłowni w Dębnicy Kaszubskiej.

 Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość