Przetargi Budowlano-Remontowe

SSM „CZYN” ogłasza zapytanie o cenę na poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż istniejącego chodnika z kostki betonowej w nieruchomości Wiatraczna 4B w Słupsku

SSM „CZYN” ogłasza zapytanie o cenę na poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż istniejącego chodnika z kostki betonowej w nieruchomości Wiatraczna 4B w Słupsku

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie zestawu rekreacyjno zabawowego dla dzieci od 3 do 14 lat na placu zabaw przy budynku na ul. Nad Śluzami 27 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy :

Na wykonanie zestawu rekreacyjno zabawowego dla dzieci od 3 do 14 lat na placu zabaw przy budynku na ul. Nad Śluzami 27 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04 września 2018 r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Wynik przetargu: 
W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 04.09.2018 r. na wykonanie zestawu rekreacyjno zabawowego dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat na placu zabaw przy budynku na ul. Nad Śluzami 27 w Słupsku została wybrana oferta firmy : FIOR Sp. Zo.o. UL. Odkrywców 1/3-5 53-212 Wrocław

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę siedzisk na murkach, na ławki o podstawie betonowej, listwy siedziskowe i oparcia z tworzyw sztucznych w Słupsku ul. Garncarska 5, 7 i Wiejska 6 wraz z robotami towarzyszącymi

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy :

Na wymianę siedzisk na murkach, na ławki o podstawie betonowej, listwy siedziskowe i oparcia z tworzyw sztucznych w Słupsku ul. Garncarska 5, 7 i Wiejska 6 wraz z robotami towarzyszącymi .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 03 września 2018 r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na malowanie miejsc postojowych

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej brutto na wykonanie n/w zakresu prac:
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137,z późn. zm.2) oznakowania zgodnie z wytycznymi w/w ustawy :
Dostosowanie 26 istniejących miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych po przez pomalowanie ich nawierzchni na barwę niebieską zgodnie z załączonym wykazem miejsc usytuowania oznaczonych miejsc:

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego w trybie bezprzetargowym w dniu 10-08-2018 na malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych została wybrana oferta Pana H.Golec - Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. , Instalatorstwo GAzowe o Ślusarstwo za Słupska

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na rozbiórkę betonowej nadziemnej osłony urządzeń pokrytej ziemią zlokalizowanej przy ul. Władysława IV w Słupsku wraz z robotami towarzyszącymi .

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na  rozbiórkę betonowej nadziemnej osłony urządzeń pokrytej ziemią zlokalizowanej przy ul. Władysława IV w Słupsku wraz z robotami towarzyszącymi .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  07 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżejCzytaj dalej

SSM „CZYN” ogłasza zapytanie o cenę na opracowanie i uzgodnienie z nieruchomością projektu zmiany kolorystyki elewacji obu budynków z opracowaniem kosztorysów inwestorskich

SSM „CZYN” ogłasza zapytanie o cenę na:

Jana Kazimierza 19, 20 w Słupsku opracowanie i uzgodnienie z nieruchomością projektu zmiany kolorystyki elewacji obu budynków z opracowaniem kosztorysów inwestorskich

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia terenu w rejonie ul. Fabryczna 10, 12, 14 i 16 w Dębnicy Kaszubskiej

Zapraszamy Państwa do złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia terenu w rejonie ul. Fabrycznej 10, 12, 14 i 16 w Dębnicy Kaszubskiej.

Zakres prac projektowych:

1)  pozyskanie mapy geodezyjnej do celów projektowych przedmiotowego terenu.

2)  projekt budowy oświetlenia terenu osiedla

3)  dokonanie i pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnieńCzytaj dalej

SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY ULICY 3-MAJA- PRZED BUDYNKIEM MIESZKALNYM POŁOŻONYM PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 W SŁUPSKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy :

NA REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY ULICY 3-MAJA- PRZED BUDYNKIEM MIESZKALNYM POŁOŻONYM PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 W SŁUPSKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. do godz. 1000

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę siedzisk na murkach, na ławki o podstawie betonowej, listwy siedziskowe i oparcia z tworzyw sztucznych w Słupsku ul. Garncarska 5, 7 i Wiejska 6 wraz z robotami towarzyszącymi

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy :

Na wymianę siedzisk na murkach, na ławki o podstawie betonowej, listwy siedziskowe i oparcia z tworzyw sztucznych w Słupsku ul. Garncarska 5, 7 i Wiejska 6 wraz z robotami towarzyszącymi .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 02 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie zestawu rekreacyjno zabawowego dla dzieci od 3 do 14 lat na placu zabaw przy budynku na ul. Nad Śluzami 27 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy :

Na wykonanie zestawu rekreacyjno zabawowego dla dzieci od 3 do 14 lat na placu zabaw przy budynku na ul. Nad Śluzami 27 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 03 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość