Przetargi Budowlano-Remontowe

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czynw podziale na 2 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czynw podziale na 2 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu  bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  06.06.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można    pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji terenów będących w zarządzie Spółdzielni , zlokalizowanych na terenie miasta Słupsku, w Jezierzycach i w Dębnicy Kaszubskiej.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie  inwentaryzacji terenów będących w zarządzie Spółdzielni ,    zlokalizowanych na terenie miasta Słupsku, w Jezierzycach i w Dębnicy Kaszubskiej.

Oferty należy złożyć do dnia 26.05.2017r do godz. 15:00

Oferty winny odpowiadać warunkom określonym w opisie  przedmiotu zamówienia, który można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2017r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji gazowej w budynkach SSM czynw podziale na 2 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji gazowej w budynkach SSM czynw podziale na 2 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynku SSM czyn przy ul. Banacha 11 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.05.2017r. do godz. 12:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy nawykonanie instalacji ccw wraz z przebudową instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach SSM czyn w podziale na 2 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.05.2017r. do godz. 11:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji,którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czyn w podziale na 3 zadania

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SSM czyn w podziale na 3 zadania

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.05.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji,którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość