Wybor oferty

SSM „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.09.2011 r. przetargu nieograniczonego, ofertowego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, w podziale na 8 zadań do

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.09.2011 r. przetargu nieograniczonego, ofertowego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, w podziale na 8 zadań dokonano następujących rozstrzygnięć:

1.Wybrano ofertę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego C.O. Instal. Gazowe i Ślusarstwo Henryk Golec, 76-200 Słupsk, ul. Wyszyńskiego 1/18 za cenę brutto zainstalowania każdej oprawy z czujnikiem ruchu w budynku mieszkalnym przy ulicy 3 Maja 80 (zadanie nr 6):
- wewnątrz klatek – 146,00 zł
- przed wejściami do klatek – 136,00 zł
- okres gwarancji: 36 miesięcy.

2.Wybrano ofertę ELEKTROSEP Spółka z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Poprzeczna 2 do wykonanie zadania nr 8 za cenę wynikającą z następujących składników cenotwórczych:
- Stawka robocizny bezpośredniej Rg – 13,00 zł
- Narzut kosztów pośrednich (od R+S) Kp – 60,00 %
- Koszty zaopatrzenia Kz – 4,00 %
- Zysk (od R+S+Kp) Z – 12,00 %
Okres gwarancji: 36 miesięcy.

3.Przetarg w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7 unieważniono.

Informujemy, ze w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego oraz przetargu ustnego na przeprowadzenie w zasobach Spółdzielni remontów wewnętrznych instalacji gazowych wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Remont

Informujemy, ze w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego oraz przetargu ustnego na przeprowadzenie w zasobach Spółdzielni remontów wewnętrznych instalacji gazowych wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Remontowe
Zasobów Mieszkaniowych i Obiektów Przemysłowych G*M*W
76 -200 Słupsk ul. Przemysłowa 9
za cenę ryczałtową brutto:
1. Dla budynków Anny Gryfitki 1, 3, 5
944,09 zł brutto dla lokalu z kuchenką i piecykiem gazowym
809,65 zł brutto dla lokalu z piecykiem gazowym
645,46 zł brutto dla lokalu z kuchenką gazową
454,67 zł brutto dla remontu pionu

2. Dla budynku Królowej Jadwigi 6
1 449,02 zł brutto dla lokalu „lewego”
1.240,60zł brutto dla lokalu „środkowego”
1.455,88 zł brutto dla lokalu „Prawego”
566,87 zł brutto dla remontu pionu z 10 mieszkaniami
580,63 zł brutto dla remontu pionu z 15 mieszkaniami

Rozstrzygnięcie przetargu na remont wejść do budynków w podziale na 3 zadania.

SSM „CZYN” informuje, że przetarg ofertowy nieograniczony na remont wejść do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Słowiańska 2 , 5 i Słowackiego 6 z dnia 19.09.2011r został unieważniony.

SSM „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.08.2011 r. przetargu nieograniczonego, ofertowego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, w podziale na 7 zadań do

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.08.2011 r. przetargu nieograniczonego, ofertowego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, w podziale na 7 zadań dokonano następujących rozstrzygnięć:
1.Wybrano ofertę ELEKTROSEP Spółka z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Poprzeczna 2 za cenę brutto – 6 663,08 zł za wykonanie zadania nr 6. Okres gwarancji: 36 miesięcy.
2.Przetarg w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7 unieważniono.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 9.08.2011r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 9.08.2011r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:
1.całoroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej zasobów SSM „Czyn” w ramach ich konserwacji wraz z całodobowym pogotowiem technicznym.
2.realizację prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych (poza konserwacją) na pisemne zlecenie Spółdzielni.
3.utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji c.o. i c.c.w. w całych zasobach SSM „Czyn” w ramach ich całodobowej konserwacji.
4.eksploatację kotłowni w Dębnicy Kaszubskiej.
wybrano ofertę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego, Instalatorstwa Gazowego i Ślusarstwa, Henryk Golec, 76-200 Słupsk, ul. Wyszyńskiego 1 / 18 .

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nt. opracowania projektów:

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nt. opracowania projektów:
Zadanie 1 - zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji bm.Wileńska 12;
Zadanie 2 - aktualizacji projektu docieplenia ścian szczytowych bm. Nad Śluzami 7;
Zadanie 3 - zagospodarowania terenu nieruchomości mieszkalnej zabudowanej bm. Kr.Jadwigi 11,13 , Sobieskiego 9 w Zasobach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” w Słupsku, wybrano ofertę Rady Regionelnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej NOT ul. Garncarska 4, 76 -200 Słupsk za cenę brutto:

Zadanie 1 – 6.500,00 zł

Zadanie 2 – 2.000,00 zł

Zadanie 3 – 12.500,00 zł

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudow zadaszeń loggii budynku Banacha 12B

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 12.07.2011r. przetargu nieograniczonego ofertowego na przebudowę zadaszeń loggii ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Banacha 12B w Zasobach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” w Słupsku, wybrano ofertę firmy BUD – NIKER Katarzyna Niedzielska – Szemplińska, 76 -200 Słupsk za cenę brutto 112.000,00zł

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego zakończonego przetargiem ustnym w trybie licytacji wybrano oferty :

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego zakończonego przetargiem ustnym w trybie licytacji wybrano oferty :

1. Usługowego Zakładu Budowlanego – Dekarstwo Adam Krzymowski 76-200 Słupsk na wykonanie prac określonych :

ZADANIEM Nr 2 bm. J.Kazimierza 19,20 pn. Wymiana istniejących rynien i rur PCV na rynny i rury z blach stalowych powlekanych na obu budynkach za cenę brutto 21.500,00zł,-

ZADANIEM Nr 6 bm. Banacha 9 pn. Wymiana istniejących rynien i rur PCV na rynny i rury z blach stalowych powlekanych za cenę brutto 46.000,00zł,-

ZADANIEM Nr 7 bm. Banacha 1 , 3 pn. Wymiana istniejących rynien i rur PCV na rynny i rury z blach stalowych powlekanych na obu budynkach za cenę brutto 60.500,00zł,-

2. Zakładu Ogólnobudowlanego Andrzeja Kna 76-200 Słupsk na wykonanie prac określonych :

ZADANIEM Nr 1 Dębnica Kaszubska ul. Fabryczna 10,12,14,16 pn.
1.Wymiana istniejących rynien i rur PCV na rynny i rury z blach stalowych powlekanych na czterech budynkach.
2. Remont 54 płyt balkonowych na czterech budynkach.
3. Remont elementów zewnętrznych wejścia do zbiornika paliwowego.
4. Bm. Fabryczna 10 malowanie blach wiatrołapów
Łączna cena brutto 79.961,80zł,-

ZADANIEM Nr 3 bm. Władysława IV 7 pn. Wymiana istniejących rynien i rur PCV na rynny i rury z blach stalowych powlekanych za cenę brutto 50.500,00zł,-

ZADANIEM Nr 4 bm. Zyg.Augusta 4 pn. Wymiana istniejących rynien i rur PCV na rynny i rury z blach stalowych powlekanych za cenę brutto 31.900,00zł,-

ZADANIEM Nr 5 bm. Zyg.Augusta 76 – Piłsudskiego 1D pn. Wymiana istniejących rynien i rur PCV na rynny i rury z blach stalowych powlekanych na obu budynkach za cenę brutto 41.100,00zł,-

ZADANIEM Nr 8 bm. Kr.Jadwigi 1 pn.
1.Wymiana istniejących rynien i rur PCV na rynny i rury z blach stalowych powlekanych.
2. Wymiana doszczelnień dylatacji od strony balkonowej budynku.
Łączna cena brutto 78.047,17zł,-

ZADANIEM Nr 9 bm. Sobieskiego 9 pn. Wymiana istniejących rynien i rur PCV na rynny i rury z blach stalowych powlekanych za cenę brutto 55.027,43zł,-

SSM CZYN „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 13-18.05.2011 r. przetargu nieograniczonego, ofertowego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 13-18.05.2011 r. przetargu nieograniczonego, ofertowego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, w podziale na 3 zadania dokonano następujących rozstrzygnięć:
1)Do wykonania zadania nr 1 wybrano ofertę Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Budowlanych, 76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 8/5 za cenę brutto 15660,00 zł plus wyniesienie układu pomiarowego z lokalu mieszkalnego za cenę brutto 375,00 zł/lokal. Okres gwarancji 36 miesięcy.
2)Do wykonania zadania nr 2 wybrano ofertę F.H.U. „Eltim” Arkadiusz Dziel, 76-200 Słupsk, ul. Sołdka 7/38 za cenę brutto 22442,80 zł plus kwota wyliczona kosztorysem powykonawczym (za remont instalacji w częściach wspólnych piwnic) z zastosowaniem następujących składników cenotwórczych: Rg-13,00 zł, Kp-63%, Kz-7%, Z-16%. Okres gwarancji 36 miesięcy.
3)Do wykonania zadania nr 3 wybrano ofertę F.H.U. „Eltim” Arkadiusz Dziel, 76-200 Słupsk, ul. Sołdka 7/38 za cenę brutto 29366,27 zł. Okres gwarancji 36 miesięcy.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego zakończonego przetargiem ustnym w trybie licytacji i negocjacjami cenowymi wybrano oferty :

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego zakończonego przetargiem ustnym w trybie licytacji i negocjacjami cenowymi wybrano oferty :

1. Usługowego Zakładu Budowlanego – Dekarstwo Adam Krzymowski 76-200 Słupsk na wykonanie prac określonych :
ZADANIEM Nr 3 - montaż 98 szt. koszy na reklamy za cenę brutto 5.880,00zł,-
ZADANIEM Nr 4 - bm.Mostnika 4 wymiana 2 szt gablot ogłoszeniowych drewnianych na metalowe
za cenę brutto 330,00zł,-
ZADANIEM Nr 5
- bm. Mostnika 4 montaż 3 pochwytów wzdłuż biegów schodowych zejść do piwnic,
- bm. Zyg.Augusta 76 kl. B montaż balustrady zewnętrznej na schodach wejściowych do klatki schodowej,
- bm. Mikołajska 5 kl. E – F montaż kraty stalowej we wnęce pomiędzy klatkami schodowymi.
za cenę brutto 650,00zł,-

2. Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego,Sanitarnego.C.O. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo
Henryk Golec 76-200 Słupsk na wykonanie prac określonych:
ZADANIEM Nr 1 – montaż 39 szafek na główne kurki gazowe za cenę brutto 8.208,00zł,-
ZADANIEM Nr 2 – montaż szafek na gazomierze wewnątrz klatek schodowych bm. Mikołajska 5,
bm Szczecińska 6 za cenę brutto 15.600,00zł,-
ZADANIEM Nr 6 – montaż 5 szt kratek zabezpieczających okienka piwniczne bm. Wileńska 12 , 12A
za cenę brutto 486,00zł,-

Subskrybuje zawartość