Przetargi - Wybor oferty

Ogloszenia wyboru oferty w kat. Przetargi

Wynik postępowania przetargowego na wymianę zaworów grzejnikowych termostatycznych

Informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego na wymianę zaworów grzejnikowych termostatycznych w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych wbudowanych w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku wybrano ofertę firmy „DT DATERM” Spółka z o.o., Zielona Góra oferującą wymianę 1 szt.Czytaj dalej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.10.2011 r. ofertowego przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słup

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.10.2011 r. ofertowego przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, w podziale na 5 zadań, zakończonego w dniu 14.10.2011 r. negocjacjami o ustalenie ceny brutto zadania nr 4, dokonano następujących rozstrzygnięć:

ZADANIE 1. Wybrano ofertę złożoną przez „ELEKTRO-BART” Bartosz Dolatowski, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 14/1 na kwotę 2950,00 zł brutto. Okres gwarancji 36 m-cy.

ZADANIE 2. Przetarg unieważniono.

ZADANIE 3. Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlowo Usługową „ELTIM” Arkadiusz Dziel, 76-200 Słupsk, ul. Sołdka 7/38 na kwotę 67 800,00 zł brutto plus 120,00 zł brutto za wykonanie nowej instalacji elektrycznej w każdej komórce lokatorskiej. Okres gwarancji 36 m-cy.

ZADANIE 4. W wyniku negocjacji wybrano ofertę złożoną przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Budowlanych Jan Gosiewski, 76-200 Słupsk, ul Koszalińska 8/5 za kwotę 44 000,00 zł brutto. Okres gwarancji 36 m-cy.

ZADANIE 5. Wybrano ofertę złożoną przez „ELEKTRO-BART” Bartosz Dolatowski, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 14/1 na kwotę 27 000,00 zł brutto plus 130,00 zł brutto za wykonanie nowej instalacji elektrycznej w każdej komórce lokatorskiej. Okres gwarancji 36 m-cy.

SSM”Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego oraz negocjacji cenowych na wykonanie nowych zadaszonych altan śmietnikowych i zadaszeń nad altanami śmietnikowymi istniejącymi wybrano ofertę złożoną przez firmę „FUR

SSM”Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego oraz negocjacji cenowych na wykonanie nowych zadaszonych altan śmietnikowych i zadaszeń nad altanami śmietnikowymi istniejącymi wybrano ofertę złożoną przez firmę „FURGES” Sp. z o.o Kończewo, 76-251 Kobylnica oferującego wykonanie :

1. Altany dla potrzeb Nieruchomości nr 10 zabudowanej budynkami Wileńska 12,12A za cenę brutto 24.100zł,-

2. Zadaszenia istniejącej altany na terenie Nieruchomości Nr 23, przed bm.A.Gryfitki 1 za cenę brutto 7.900zł,-

3. Altany dla potrzeb Nieruchomości nr 33 zabudowanej budynkami Al.3-go Maja 40,41 za cenę brutto 16.500zł,-

4. Altany dla potrzeb Nieruchomości nr 38 zabudowanej budynkiem Bogusława X 6 ( przy stacji trafo) za cenę brutto 15.600zł,-

5. Zadaszenia istniejącej altany na terenie Nieruchomości Nr 29, przed bm.Zyg.Augusta 18 kl.J za cenę brutto 11.500zł,-

Planowany termin realizacji wszystkich zadań do 15.12.2011r.

SSM”Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego oraz przetargu ustnego w drodze licytacji na wykonanie remontów infrastruktury technicznej zagospodarowania terenów wybrano:

I Ofertę złożoną przez firmę „ PERFEKTO” Usługi Ogólnobudowlane,Transportowe 76-200 Słupsk oferującego wykonanie :

1. Remontu chodnika przy parkingu zlokalizowanym na Nieruchomości Nr 238 ul. Bogusława X za cenę brutto 27.000zł,-

2. Remontu chodników pomiędzy ”drogą” a istniejącym chodnikiem z kostki polbruk od strony wejść do klatek bm.Bogusława X 6 oraz utwardzenie nawierzchni istniejącego „parkingu” przed kl. F-E Nieruchomość Nr 38 za cenę brutto 28.800zł,-

3. Rozbiórkę elementów betonowych „amfiteatru” zlokalizowanego na skarpie od strony południowej bm. Banacha 1, 3 wraz z osadzeniem 2 szt. ławek parkowych Nieruchomość Nr 30 za cenę brutto 10.623,13 zł,-

4. Osadzenie 3 szt. ławek parkowych przy bm.Kr.Jadwigi 1 Nieruchomość Nr 36 za cenę brutto 6.334,57 zł

5. Wykonanie „ MINI PLACU ZABAW” pomiędzy ogrodzeniem kortu a chodnikiem od strony Zyg.Augusta 18 za cenę brutto 132.997,37zł,-

Planowany termin realizacji wszystkich zadań do 30.11.2011r.

II Ofertę złożoną przez firmę „FURGES” Sp. z o.o Kończewo , 76-251 Kobylnica oferującego wykonanie remontu nawierzchni chodnika od kl.A bm. Piłsudskiego 1D w kierunku ulicy Piłsudskiego - do granicy działki Nieruchomości Nr 28 wraz z poszerzeniem istniejącego parkingu za cenę brutto 14.108,81zł,-

Planowany termin realizacji do dnia 30.11.2011r.

SSM „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.09.2011 r. przetargu nieograniczonego, ofertowego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, w podziale na 8 zadań do

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.09.2011 r. przetargu nieograniczonego, ofertowego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, w podziale na 8 zadań dokonano następujących rozstrzygnięć:

1.Wybrano ofertę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego C.O. Instal. Gazowe i Ślusarstwo Henryk Golec, 76-200 Słupsk, ul. Wyszyńskiego 1/18 za cenę brutto zainstalowania każdej oprawy z czujnikiem ruchu w budynku mieszkalnym przy ulicy 3 Maja 80 (zadanie nr 6):
- wewnątrz klatek – 146,00 zł
- przed wejściami do klatek – 136,00 zł
- okres gwarancji: 36 miesięcy.

2.Wybrano ofertę ELEKTROSEP Spółka z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Poprzeczna 2 do wykonanie zadania nr 8 za cenę wynikającą z następujących składników cenotwórczych:
- Stawka robocizny bezpośredniej Rg – 13,00 zł
- Narzut kosztów pośrednich (od R+S) Kp – 60,00 %
- Koszty zaopatrzenia Kz – 4,00 %
- Zysk (od R+S+Kp) Z – 12,00 %
Okres gwarancji: 36 miesięcy.

3.Przetarg w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7 unieważniono.

Informujemy, ze w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego oraz przetargu ustnego na przeprowadzenie w zasobach Spółdzielni remontów wewnętrznych instalacji gazowych wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Remont

Informujemy, ze w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego nieograniczonego oraz przetargu ustnego na przeprowadzenie w zasobach Spółdzielni remontów wewnętrznych instalacji gazowych wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Remontowe
Zasobów Mieszkaniowych i Obiektów Przemysłowych G*M*W
76 -200 Słupsk ul. Przemysłowa 9
za cenę ryczałtową brutto:
1. Dla budynków Anny Gryfitki 1, 3, 5
944,09 zł brutto dla lokalu z kuchenką i piecykiem gazowym
809,65 zł brutto dla lokalu z piecykiem gazowym
645,46 zł brutto dla lokalu z kuchenką gazową
454,67 zł brutto dla remontu pionu

2. Dla budynku Królowej Jadwigi 6
1 449,02 zł brutto dla lokalu „lewego”
1.240,60zł brutto dla lokalu „środkowego”
1.455,88 zł brutto dla lokalu „Prawego”
566,87 zł brutto dla remontu pionu z 10 mieszkaniami
580,63 zł brutto dla remontu pionu z 15 mieszkaniami

Rozstrzygnięcie przetargu na remont wejść do budynków w podziale na 3 zadania.

SSM „CZYN” informuje, że przetarg ofertowy nieograniczony na remont wejść do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Słowiańska 2 , 5 i Słowackiego 6 z dnia 19.09.2011r został unieważniony.

SSM „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.08.2011 r. przetargu nieograniczonego, ofertowego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, w podziale na 7 zadań do

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.08.2011 r. przetargu nieograniczonego, ofertowego na wykonanie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku, w podziale na 7 zadań dokonano następujących rozstrzygnięć:
1.Wybrano ofertę ELEKTROSEP Spółka z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Poprzeczna 2 za cenę brutto – 6 663,08 zł za wykonanie zadania nr 6. Okres gwarancji: 36 miesięcy.
2.Przetarg w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7 unieważniono.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 9.08.2011r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 9.08.2011r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:
1.całoroczne utrzymanie w należytym stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej zasobów SSM „Czyn” w ramach ich konserwacji wraz z całodobowym pogotowiem technicznym.
2.realizację prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych (poza konserwacją) na pisemne zlecenie Spółdzielni.
3.utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji c.o. i c.c.w. w całych zasobach SSM „Czyn” w ramach ich całodobowej konserwacji.
4.eksploatację kotłowni w Dębnicy Kaszubskiej.
wybrano ofertę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego, Instalatorstwa Gazowego i Ślusarstwa, Henryk Golec, 76-200 Słupsk, ul. Wyszyńskiego 1 / 18 .

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nt. opracowania projektów:

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nt. opracowania projektów:
Zadanie 1 - zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji bm.Wileńska 12;
Zadanie 2 - aktualizacji projektu docieplenia ścian szczytowych bm. Nad Śluzami 7;
Zadanie 3 - zagospodarowania terenu nieruchomości mieszkalnej zabudowanej bm. Kr.Jadwigi 11,13 , Sobieskiego 9 w Zasobach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” w Słupsku, wybrano ofertę Rady Regionelnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej NOT ul. Garncarska 4, 76 -200 Słupsk za cenę brutto:

Zadanie 1 – 6.500,00 zł

Zadanie 2 – 2.000,00 zł

Zadanie 3 – 12.500,00 zł

Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudow zadaszeń loggii budynku Banacha 12B

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 12.07.2011r. przetargu nieograniczonego ofertowego na przebudowę zadaszeń loggii ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Banacha 12B w Zasobach Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” w Słupsku, wybrano ofertę firmy BUD – NIKER Katarzyna Niedzielska – Szemplińska, 76 -200 Słupsk za cenę brutto 112.000,00zł

Subskrybuje zawartość