Wybor oferty

Informujemy, że na podstawie złożonych ofert na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w zasobach SSM „Czyn”, dokonano wyboru oferty firmy PHU „ARGON”, ul. Piastowska 33/9, 59-220 Legnica.

Informujemy, że na podstawie złożonych ofert na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w zasobach SSM „Czyn”, dokonano wyboru oferty firmy PHU „ARGON”, ul. Piastowska 33/9, 59-220 Legnica.
 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 17.03.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „ wykonanie budowy ( przebudowy ) oświetlenia terenu w rejonie ulic Garncarska – Wiejska w Słupsku według opracowanego projektu„ –

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 17.03.2015 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:

„ wykonanie budowy ( przebudowy ) oświetlenia terenu w rejonie ulic Garncarska – Wiejska    w Słupsku według opracowanego projektu„

              – wybrano ofertę firmy „PM – I N S T A L” z Luzina.

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyn" postanowił unieważnić przetarg z dnia 02.03.2015r. na wykonanie instalacji c.c.w.

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyn" postanowił unieważnić
przetarg z dnia 02.03.2015r. na wykonanie instalacji c.c.w.
 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.12.2014r przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie remontów nawierzchni chodników w 2015r wybrano ofertę firmy „PERFEKTO” Usługi Ogólnobudowlane, Transportowe Krzysztof Żynis Słupsk.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.12.2014r przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie remontów nawierzchni chodników wokół Al. 3-go  Maja 77 i przy  Al. 3-go Maja 76 (za bud Al. 3-go Maja 76 od strony wschodniej) w 2015r,  wybrano ofertę firmy „PERFEKTO” Usługi Ogólnobudowlane, Transportowe Krzysztof Żynis Słupsk.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 27.11 – 16.12.2014r przetargu nieograniczonego ofertowego, zakończonego przetargiem ustnym na wykonanie termomodernizacji dachów budynków mieszkalnych w 2015r, wyłoniono następujących Wykonawców:

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 27.11 – 16.12.2014r przetargu nieograniczonego ofertowego, zakończonego przetargiem ustnym na wykonanie termomodernizacji dachów budynków mieszkalnych w 2015r, wyłoniono następujących Wykonawców:

1/ bm. Mikołajska 5 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DARIAM” Dariusz Miotk Głobino ,

2/ bm. Mostnika 5 MTD „BUDOWNICTWO” Tomasz i Maciej Daszczyńscy Słupsk,

3/ bm. Al.3-go Maja 28 Zakład Dekarsko-Blacharski Dariusz Mackus Słupsk.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 04.11 - 07.11.2014 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „wykonanie remontu instalacji oświetlenia klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. K. Jadwigi 11 i ul. K. Jadwigi 13 w Słupsku” wyb

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 04.11 - 07.11.2014 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:
„wykonanie remontu instalacji oświetlenia klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. K. Jadwigi 11 i ul. K. Jadwigi 13 w Słupsku”  wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, C.O., Instalatorstwo Gazowe i Ślusarstwo Henryk Golec ze Słupska”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.10.2014r. nieograniczonego przetargu ofertowego na: „wykonanie robót budowlanych w podziale na 3 zadania w zasobach S.S.M. „CZYN” w miejscowości Słupsk”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.10.2014r.  nieograniczonego przetargu ofertowego na:
„wykonanie robót budowlanych w podziale na 3 zadania w zasobach S.S.M. „CZYN” w miejscowości Słupsk”

wybrano ofertę firmy U.Z.B.- Dekarstwo, A. Krzymowski, ul. Dwernickiego w Słupsku na:
- remont belek żelbetowych w węźle cieplnym bm. Mikołajska 5 kl. F
- remont zarysowanej ściany i posadzki w budynku handlowo - usługowym przy Al. 3-go Maja 82.
Ze względu na brak ofert nie wyłoniono wykonawcy zadaszeń nad loggiami ostatniej kondygnacji w bm. 3-go Maja 40,41.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 10.09.2014r. oraz 12.09.2014r. nieograniczonego przetargu ofertowego na: „wykonanie robót budowlanych w podziale na 9 zadań w zasobach S.S.M. „CZYN” w miejscowości Słupsk”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 10.09.2014r. oraz 12.09.2014r.  nieograniczonego przetargu ofertowego na:
„wykonanie robót budowlanych w podziale na 9 zadań  w zasobach S.S.M. „CZYN” w miejscowości Słupsk”

wybrano oferty firm:
- U.Z.B.- Dekarstwo, A. Krzymowski, ul. Dwernickiego w Słupsku na montaż zadaszenia altany śmietnikowej przy ul. Wiatracznej 4B, wykonanie altan śmietnikowych przy Al. 3-go Maja 76, Kr. Jadwigi 1
- U.O.T. "Perfekto" K. Żynis ul. Repelowskiego w Słupsku na montaż zadaszenia altany śmietnikowej przy ul. Nad Śluzami 25,  wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Bogusława X 3/4, remont chodnika wzdłuż szczytów bm. Bogsława X 1,3,4.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 08.09.2014r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. w siedmiu budynkach, dokonano następującego wyboru wykonawców:

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 08.09.2014r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. w siedmiu budynkach, dokonano następującego wyboru wykonawców:

Na wykonanie instalacji c.w. w budynkach: Banacha 7, Z. Augusta 76, A. Gryfitki 3 - wybrano ofertę firmy DATERM Sp. z o.o. , ul. Wiejska 8 , 65-609 Zielona Góra.

Na wykonanie instalacji c.w. w budynkach: Banacha 9, A. Gryfitki 1, 5 - wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX” , ul. Sportowa 3E , 76-200 Słupsk.

Na wykonanie instalacji c.w. w budynku przy ul. Piłsudskiego 1d wybrano ofertę firmy Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo , Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk.

Informujemy, że przetarg nieograniczony ofertowy na: „Remonty instalacji elektrycznych z robotami towarzyszącymi” – wygrała oferta firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, CO Instalacje Gazowe i Ślusarstwo Henryk Golec 76-200 Słupsk – w zakresie zadań nr

Informujemy, że przetarg nieograniczony ofertowy na:
„Remonty instalacji elektrycznych z robotami towarzyszącymi”

– wygrała oferta firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, CO Instalacje Gazowe i Ślusarstwo Henryk
Golec 76-200 Słupsk – w zakresie zadań nr 1 i 2,
– wygrała oferta firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „Elektro-Bart” 76-200 Słupsk – w zakresie
zadań nr 3 i 4.

Zadanie nr 1 obejmuje budynki mieszkalny w Słupsku przy ul. Sobieskiego 7,

Zadanie nr 2 obejmuje budynki mieszkalne w Słupsku przy ul. 3-go Maja 79, ul. 3-go Maja 81,
ul. Słowiańskiej 5, ul. Banacha 1 i 3,

Zadanie nr 3 obejmuje budynki mieszkalne przy ul. Fabrycznej 12-16 w Dębnicy Kaszubskiej
oraz budynek przy ul. Wojska Polskiego 16 w Słupsku,

Zadanie nr 4 obejmuje budynki mieszkalne w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 20, Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość