Ogłoszenia

Opłatek 2012

Projekt zmian regulaminu CO i CCW

Zarząd Spółdzielni przedstawia Państwu Projekt  zmian  REGULAMINU ROZLICZANIA  KOSZTÓW  DOSTAWY  CIEPŁA DO  LOKALI  ORAZ  POBIERANIA  OPŁAT  I   USTALANIA  ZALICZEK  ZA  CENTRALNE  OGRZEWANIE  I  PODGRZANIE  WODY  W  SSM  „ CZYN ” który zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej celem uchwalenia.
Jeżeli chcielibyście Państwo wnieść swoje uwagi co do zapisów w/w projektu Regulaminu prosimy o ich przesłanie drogą elektroniczną na adres sekretariat@czyn.slupsk.pl lub pisemnie na adres biura SSM CZYN do 26-09-2012
Czytaj dalej

Fotorelacja z festynu Dzień Dziecka w SDK EMKA

Rada Nadzorcza i Zarząd SSM „Czyn” uprzejmie informują , że na posiedzeniu Rady odbytym w dniu 16.02.2012 r. zdecydowano o dokonaniu następujących zmian w składzie osobowym Zarządu Spółdzielni :

Rada Nadzorcza i Zarząd SSM „Czyn” uprzejmie informują , że na posiedzeniu Rady odbytym w dniu 16.02.2012 r. zdecydowano o dokonaniu następujących zmian w składzie osobowym Zarządu Spółdzielni :Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość