KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego,  Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że podjął decyzję o wydłużeniu terminu zamknięcia biura Spółdzielni.

 

BIURO  SPÓŁDZIELNI  BĘDZIE  NIECZYNNE  DLA INTERESANTÓW OD 26 MARCA DO 15 KWIETNIA 2020 roku.

- z możliwością przedłużenia powyższego terminu.

 

Pracownicy Spółdzielni będą wykonywać swoje obowiązki, ale bez bezpośredniego kontaktu.

Kontakt będzie możliwy w godzinach pracy Spółdzielni – telefonicznie oraz mailowo.

Korespondencję można zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się  przy drzwiach wejściowych do budynku oraz za pośrednictwem operatora usług pocztowych.

Czytaj więcej

Zarząd SSM CZYN informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną wszystkie zajęcia w SDK EMKA  zostały zawieszone do odwołania.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo !!!

Powinniśmy uznać, że choroba COVID-19, wywołana wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) jest nową niepokojącą chorobą, ale z epidemiami, nawet pandemiami można sobie radzić we właściwy sposób, a co za tym idzie zdecydowana większość zarażonych ludzi wyzdrowieje.

Zachowajmy spokój i rozwagę. Nie panikujmy. Nie przekazujmy innym niesprawdzonych wiadomości. Zapoznawajmy się na bieżąco z informacjami przekazywanymi przez organy administracji publicznej, uprawnione służby i inspekcje. Nie ma też powodu, by robić nadmierne zakupy.

Zacznijmy stosować najważniejsze środki zapobiegawcze względem COVID-19: często myjmy ręce i zawsze zakrywajmy usta i nos podczas kichania lub kaszlu.

Śledźmy na bieżąco COVID-19 i jego objawy, takie jak gorączka i suchy kaszel, ponieważ strategie i działania będą się zmieniać wraz z poznawaniem kolejnych informacji na temat choroby.

Czytaj więcej

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca 2020 r. w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Czytaj więcej


INFORMACJA

1. Zarząd Słupskiej Spółdzielni „Czyn” informuje, że w dniu 30.01.2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Cezarego Waśniewskiego z pełnionej funkcji     Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Jana Nawackiego do czasowego pełnienia funkcji  Członka Zarządu.

Czytaj więcej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi:

I.  lokalami użytkowymi :
1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
2/ przy ul. Garncarskiej 6, o pow. użytk. 186,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
II.  pomieszczeniem gospodarczym :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, od dnia 01.02.2020r.;

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97

Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break->

Czytaj więcej

Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Czytaj więcej

Ostatnie przetargi

SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Bogusława X 2A W SŁUPSKU
SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Władysława IV 3 W SŁUPSKU
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w zasobach SSM Czyn w roku 2020
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: sprzedaż pojemników do segregacji odpadów wraz z dowozem do Dębnicy Kaszubskiej, pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840.
SSM CZYN Zaprasza Do Złożenia Oferty W Trybie Zapytania O Cenę Na Wykonanie Pomiarów Instalacji Elektrycznych I Badania instalacji Odgromowych W Zasobach Mieszkaniowych SSM CZYN w 2020 r.
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Zygmunta Augusta 76 – Piłsudskiego 1D w Słupsku
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachu wraz z termomodernizacją w budynku mieszkalnym przy ul. Batorego 23 w Słupsku
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na opracowanie ekspertyzy dla lokali mieszkalnych przyległych do ścian szczytowych bm. przy ul. Wiatraczna 4B
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont 9 klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 7 w Słupsku.
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachu budynków mieszkalnych przy ul. Zyg. Augusta 76 – Piłsudskiego 1D w Słupsku.

Wyniki przetargów

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 09.03.2020r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: „sprzedaż pojemników do segregacji odpadów wraz z dowozem do Dębnicy Kaszubskiej” wybrano ofertę złożoną przez EKOAWAL Sp. z o.o., ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 03.03.2020r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Termomodernizację dachu z robotami towarzyszącymi bm. Batorego 23 w Słupsku” wybrano ofertę Zakładu Dekarsko – Blacharskiego Dariusza Mackusa 76-200 Słupsk ul. Browicza 13.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 03.03.2020r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remont pokrycia dachu bm. Zygmunta Augusta 76 – Piłsudskiego 1D w Słupsku” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „DARIAM” 76-200 Głobino ul. Główna 158
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 27.02.2020 r. postępowania otwarcia ofert w trybie zapytania o cenę na: „Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych i odgromowych w zasobach SSM CZYN Słupsk w 2020 r.” – wybrano ofertę firmy FHU „SIS Elektronik” Widzino 76-200 Słupsk. Przewodniczący Komisji Przetargowej : Waldemar Zych Inspektor ds. elektroenergetycznych