KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego,  Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że podjął decyzję o wydłużeniu terminu zamknięcia biura Spółdzielni.

 

BIURO  SPÓŁDZIELNI  BĘDZIE  NIECZYNNE  DLA INTERESANTÓW OD 26 MARCA DO 15 KWIETNIA 2020 roku.

- z możliwością przedłużenia powyższego terminu.

 

Pracownicy Spółdzielni będą wykonywać swoje obowiązki, ale bez bezpośredniego kontaktu.

Kontakt będzie możliwy w godzinach pracy Spółdzielni – telefonicznie oraz mailowo.

Korespondencję można zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się  przy drzwiach wejściowych do budynku oraz za pośrednictwem operatora usług pocztowych.

Czytaj więcej

Zarząd SSM CZYN informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną wszystkie zajęcia w SDK EMKA  zostały zawieszone do odwołania.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo !!!

Powinniśmy uznać, że choroba COVID-19, wywołana wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) jest nową niepokojącą chorobą, ale z epidemiami, nawet pandemiami można sobie radzić we właściwy sposób, a co za tym idzie zdecydowana większość zarażonych ludzi wyzdrowieje.

Zachowajmy spokój i rozwagę. Nie panikujmy. Nie przekazujmy innym niesprawdzonych wiadomości. Zapoznawajmy się na bieżąco z informacjami przekazywanymi przez organy administracji publicznej, uprawnione służby i inspekcje. Nie ma też powodu, by robić nadmierne zakupy.

Zacznijmy stosować najważniejsze środki zapobiegawcze względem COVID-19: często myjmy ręce i zawsze zakrywajmy usta i nos podczas kichania lub kaszlu.

Śledźmy na bieżąco COVID-19 i jego objawy, takie jak gorączka i suchy kaszel, ponieważ strategie i działania będą się zmieniać wraz z poznawaniem kolejnych informacji na temat choroby.

Czytaj więcej

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca 2020 r. w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Czytaj więcej


INFORMACJA

1. Zarząd Słupskiej Spółdzielni „Czyn” informuje, że w dniu 30.01.2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Cezarego Waśniewskiego z pełnionej funkcji     Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Jana Nawackiego do czasowego pełnienia funkcji  Członka Zarządu.

Czytaj więcej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi:

I.  lokalami użytkowymi :
1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
2/ przy ul. Garncarskiej 6, o pow. użytk. 186,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
II.  pomieszczeniem gospodarczym :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, od dnia 01.02.2020r.;

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97

Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break->

Czytaj więcej

Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Czytaj więcej

Ostatnie przetargi

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Anny Gryfitki 2 W SŁUPSKU
SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 1 W SŁUPSKU
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Władysława IV 3 w Słupsku
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego geokratą G5-max koło budynku mieszkalnego Nad Śluzami 27 w Słupsku.
SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Jana Kazimierza 20 W SŁUPSKU
SSSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej na posesji nieruchomości nr 12. przy ul. Wojska Polskiego 16
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3 - GO MAJA 79 W SŁUPSKU
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż piaskownicy o wymiarach 6,0 x 6,0 m przy budynku położonym przy ul. Garncarskiej 3 w Słupsku.
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego Anny Gryfitki 3 w Słupsku
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego Anny Gryfitki 1 w Słupsku

Wyniki przetargów

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.07.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 1 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane :EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16 B
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.07.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: „wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej z systemem fotowoltaicznym przy ul. Zygmunta Augusta 4 w Słupsku. ” wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ŚLIZEX”, ul. Górny Podmur 1, 83-140 Gniew. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Krzysztof Kościelski Specjalista ds. technicznych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.07.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: „Uporządkowanie terenu pod zabudowę trzech altan śmietnikowych w Słupsku - ul. Garncarska 2A (przy garażach), Wiejska 6-7, Wiejska 8.” wybrano ofertę złożoną przez Usługowy Zakład Budowlany – Dekarstwo Adam Krzymowski, ul. Gen. Dwornickiego 3, 76-200 Słupsk. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Krzysztof Kościelski Specjalista ds. technicznych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 15.07.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy al. Jana Kazimierza 20 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DARIAM” Dariusz Miotk Głobino ul. Główna 158
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19.06.2019r. przetargu na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w dwóch budynkach wyłoniono jednego wykonawcę - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe , Kompakt Sp. z o.o. , ul. Skrzydlata 28 , 82-300 Elbląg.
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 02.07.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wykonania i montażu wiaty śmietnikowej na nieruchomości nr 12 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Słupsku zostało wybrane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ŚLIZEX” 83-140 Gniew ul. Górny Podmur 1.
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 08.07.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wzmocnienia podłoża gruntowego geokratą G5-max przy bm. nr 27 na ul. Nad Śluzami w Słupsk, został wybrany Zakład Instalatorstwa Sanitarnego c.o. Inst.. Gazowe i Ślusarstwo H. Golec ul. Wyszyńskiego 1/18 76-200 Słupsk
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 08.07.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy al. 3-go Maja 79 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane :EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16 B Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01.07.2019 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż piaskownicy o wymiarach 6,0 x 6,0 m przy ul. Garncarska 3 w Słupsku wybrano ofertę firmy UNI-ARCZ Sp. z o.o., ul. Wiolinowa 13 m. 32, 02-785 Warszawa. Referent ds. technicznych Maciej Harkawik SSM CZYN
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 27.06.2019 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 2 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych