KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego,  Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że podjął decyzję o wydłużeniu terminu zamknięcia biura Spółdzielni.

 

BIURO  SPÓŁDZIELNI  BĘDZIE  NIECZYNNE  DLA INTERESANTÓW OD 26 MARCA DO 15 KWIETNIA 2020 roku.

- z możliwością przedłużenia powyższego terminu.

 

Pracownicy Spółdzielni będą wykonywać swoje obowiązki, ale bez bezpośredniego kontaktu.

Kontakt będzie możliwy w godzinach pracy Spółdzielni – telefonicznie oraz mailowo.

Korespondencję można zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się  przy drzwiach wejściowych do budynku oraz za pośrednictwem operatora usług pocztowych.

Czytaj więcej

Zarząd SSM CZYN informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną wszystkie zajęcia w SDK EMKA  zostały zawieszone do odwołania.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo !!!

Powinniśmy uznać, że choroba COVID-19, wywołana wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) jest nową niepokojącą chorobą, ale z epidemiami, nawet pandemiami można sobie radzić we właściwy sposób, a co za tym idzie zdecydowana większość zarażonych ludzi wyzdrowieje.

Zachowajmy spokój i rozwagę. Nie panikujmy. Nie przekazujmy innym niesprawdzonych wiadomości. Zapoznawajmy się na bieżąco z informacjami przekazywanymi przez organy administracji publicznej, uprawnione służby i inspekcje. Nie ma też powodu, by robić nadmierne zakupy.

Zacznijmy stosować najważniejsze środki zapobiegawcze względem COVID-19: często myjmy ręce i zawsze zakrywajmy usta i nos podczas kichania lub kaszlu.

Śledźmy na bieżąco COVID-19 i jego objawy, takie jak gorączka i suchy kaszel, ponieważ strategie i działania będą się zmieniać wraz z poznawaniem kolejnych informacji na temat choroby.

Czytaj więcej

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca 2020 r. w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Czytaj więcej


INFORMACJA

1. Zarząd Słupskiej Spółdzielni „Czyn” informuje, że w dniu 30.01.2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Cezarego Waśniewskiego z pełnionej funkcji     Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Jana Nawackiego do czasowego pełnienia funkcji  Członka Zarządu.

Czytaj więcej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi:

I.  lokalami użytkowymi :
1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
2/ przy ul. Garncarskiej 6, o pow. użytk. 186,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
II.  pomieszczeniem gospodarczym :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, od dnia 01.02.2020r.;

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97

Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break->

Czytaj więcej

Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Czytaj więcej

Ostatnie przetargi

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na przeczyszczenie 7 pionów kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Słupsku
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na „Odnowienie elewacji z remontem balkonów w podziale na 4 zadania”
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: na remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 11 w Słupsku
SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV 1 W SŁUPSKU
SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3 - GO MAJA 76 W SŁUPSKU
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na odnowienie i renowację liter przestrzennych - napisu Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” na elewacji frontowej budynku Spółdzielni położonego w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 7 wraz
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej w zasobach ,,SSM CZYN”
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na uzupełnienie na łącznej powierzchni ok 65 m2 ubytków nawierzchni masą asfaltową „na zimno” , ubytków nawierzchni masą asfaltową „na gorąco”
SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na remont elewacji ściana południowa z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej pod altanę śmietnikową w nieruchom. nr 12 położonej przy ul. Wojska Polskiego 16.

Wyniki przetargów

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.05.2019r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściany południowej z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.04.2019r. przetargu na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w siedmiu budynkach, dokonano następującego wyboru wykonawców: Na wykonanie węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Garncarska 1, 2, 3 i 5 (Zadania nr 1, 2, 3 i 4) wybrano ofertę firmy Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk. Na wykonanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Garncarskiej 7 (Zadanie nr 5) wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Kompakt Sp. z o.o. , ul. Skrzydlata 28 , 82-300 Elbląg. Na wykonanie węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Wiejskiej 6 i 7 (Zadania nr 6 i 7) nie wybrano żadnej oferty i przetarg został unieważniony.
Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na wykonanie czyszczenia pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Słupsku wybrano ofertę firmy MARK-CHEM Marek Maik , ul. Krótka 23/1B , 33-395 Chełmiec.
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygnięty w dniu 20.05.2019 r przetarg nieograniczony dotyczący wykonania i wymiany stolarki drzwiowej i okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach SSM ,,CZYN” do realizacji zadania 5,6,7 została wyłoniona firma –OKNO- TECH ul. Daszyńskiego 2 76-200 Słupsk , natomiast do realizacji zadania 3 i 4 został wybrany Zakład Instalatorstwa Sanitarnego c.o. Inst.. Gazowe i Ślusarstwo H. Golec ul. Wyszyńskiego 1/18 76-200 Słupsk Przetarg na realizację zadania 1, 2 i 8 został unieważniony,zostanie powtórzony w późniejszym terminie.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 20.05.2019r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. 3-Go Maja 76 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 25.04.2019 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w podziale na 5 zadań: Zadanie 1 - Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej oraz linarium o wys. do 2,5m przy ul. A. Gryfitki 1-3 wybrano ofertę firmy SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin. Zadanie 2 - Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej przy ul. Sobieskiego 7 wybrano ofertę firmy SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin. Zadanie 3 - Dostawa i montaż piaskownicy przy ul. Bogusława X 4 wybrano ofertę firmy COMES Sokołowscy Sp. J., ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Zadanie 4 - Dostawa i montaż piaskownicy przy ul. Garncarska 7 wybrano ofertę firmy COMES Sokołowscy Sp. J., ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Zadanie 5 – Unieważniono w tym zakresie
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01.04.2019r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w siedmiu budynkach, dokonano następującego wyboru wykonawców: 1. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 1 i Wiejska 6 wybrano ofertę firmy Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk. 2. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 2, 7 wybrano ofertę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego „INSTON” Marian Trojanowski, ul. Grottgera 16A, 76-200 Słupsk. 3. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 3, 5, Wiejska 7 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX”, ul. Sportowa 3E , 76-200 Słupsk.
Zarząd SSM CZYN informuje, że przetarg nieograniczony na remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 11 w Słupsku” został unieważniony bez podania przyczyny.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 29.04-15.05.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku” informujemy : – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „Elektro-Bart” 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 6 i Zadania nr 7, – wybrano ofertę firmy ELEKTRO Adam Gosiewski 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 2 Zakres 3, – wybrano ofertę firmy ENGIE EC Serwis 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 1 Zakres 3 i Zadania nr 2 Zakres 1, – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, CO, Instalatorstwo Gazowe i Ślusarstwo Henryk Golec 76-200 Słupsk – w zakresie Zadania nr 1 Zakres 1, Zadania nr 1 Zakres 2, i Zadania nr 2 Zakres 2, – wybrano ofertę firmy PM – Instal S.C. 84-242 Luzino – w zakresie Zadania nr 3, Zadania nr 5 i Zadania nr 8, – unieważniono przetarg w zakresie Zadania nr 4, Przewodniczący Komisji Przetargowej : Waldemar Zych Inspektor ds. elektroenergetycznych