KOMUNIKAT

Zarząd SSM „CZYN” informuje, że od 06.07. do 14.08.2020r. wznawiamy  prowadzenie zajęć DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w  SDK „EMKA” ul. Zygmunta Augusta 14.

Warsztaty będą prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Uwaga! W warsztatach można uczestniczyć po wcześniejszym zgłoszeniu udziału osobiście lub telefonicznie- nr tel. 59 84 31 459, w godz. 12.00-16.00.

W programie szereg atrakcji !!!
Zapraszamy na WARSZTATY: WOKALNE, CERAMICZNE, DEQUPAGE, TEATRALNE, SPORTOWE, KULODROM-DLA MAŁYCH ARCHITEKTÓW, SZKOŁĘ RYSUNKU, ROBOTYKĘ, GRY XXL, ZUMBĘ KIDS, ZUMBĘ KIDS JUNIOR, BALONOWE SHOW, NAUKĘ GRY NA FLECIE PROSTYM ORAZ POKAZ ILUZJI.

Szczegóły na stronie https://www.czyn.slupsk.pl/emka w zakładce EMKA oraz na www.facebook.com/Dom-Kultury-Emka
ZAPRASZAMY!!!

Czytaj więcej


KOMUNIKAT

  Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że od dnia 01 lipca 2020 r. wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.
  Podczas wizyty w siedzibie Spółdzielni należy przestrzegać poniższych zasad:
• Po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie,
• Interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,
• W pokojach biurowych może przebywać jeden obsługiwany interesant,
• Na terenie biura należy zachować co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób.
Jednakże mając na względzie trwający stan epidemii Zarząd Spółdzielni zaleca, aby sprawy, które nie wymagają osobistej wizyty w biurze załatwiać poprzez kontakt elektroniczny: sekretariat@czyn.slupsk.pl lub telefoniczny (numery podane są na stronie internetowej w zakładce – kontakt ).

Czytaj więcej

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” informuje, że ze względu na pandemię wywołaną COVID-19, przeglądy kominiarskie w 2020 roku odbędą się poprzez przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych kamerą inspekcyjną kominową, bez konieczności wchodzenia do lokali mieszkalnych. Czytaj więcej


Komunikat
Rada Nadzorcza SSM „CZYN” informuje, że zgodnie z uchwałą RN nr 11/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dokonała wyboru Pana mgr inż. Dariusza Filiczkowskiego na funkcję Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.
Z-ca Prezesa rozpocznie urzędowanie z dniem 01 czerwca 2020 r.
Rada Nadzorcza SSM „CZYN”

 

Czytaj więcej

 


KOMUNIKAT

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że w 2020 roku termin odbycia Walnego Zgromadzenia został przedłużony o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Powyższy termin zapisano w art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

O terminie Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego,  Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”  informuje, że podjął decyzję o dalszym zamknięcia biura Spółdzielni.

BIURO  SPÓŁDZIELNI  BĘDZIE  NIECZYNNE
DLA INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA.

Pracownicy Spółdzielni będą wykonywać swoje obowiązki, ale bez bezpośredniego kontaktu.
Kontakt będzie możliwy w godzinach pracy Spółdzielni – telefonicznie oraz mailowo.
Korespondencję można zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się  przy drzwiach wejściowych do budynku oraz za pośrednictwem operatora usług pocztowych.

Czytaj więcej

       POLICJA OSTRZEGA: NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

 • UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW LUB MEDYKAMENTÓW
 • KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH PORTALI ZAKUPOWYCH LUB AUKCYJNYCH
 • BĄDŹ WYCZULONY PRZY ZMIANIE HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
 • NIE OTWIERAJ LINKÓW Z NIEZNAYCH STRON INTERNETOWYCH
 • NIE ODPOWIADAJ NA PODJERZANE SMS-Y DOT. EPIDEMI CZY PRZERSYŁEK KURIERSKICH
 • UWAŻAJ NA UMOWY I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZAWIERANE PRZEZ INTERNET
 • UWAŻAJ NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB KOMUNIKATY(FAKE NEWSY
 • POSZUKUJĄC INFORMACJI KORZYSTAJ Z OFICJALNYCH STRON INSTYTUCJI PAŃSTWOYCH I SAMORZĄDOWYCH
 • PAMIĘTAJ, ŻE MINISTERSTWO ZDOWIA I INNE SŁUŻBY NIE ZWRACJAĄ SIĘ POPRZEZ SMS LUB E-MAIL Z INFORMACJĄ O PŁATNYCH USŁUGACH
 • NIE WPUSZCZAJ DO DOMU NIEZNANYCH OSÓB (MOŻESZ ŻĄDAĆ OKAZANIA DOKUMENTÓW SŁUŻBOWYCH)
 • UWAŻAJ NA NOWĄ METODĘ OSZUSTWA PPOLEGAJĄCĄ NA WYŁUDZANIU PIENIĘDZY NA LECZENIE OSOBY BLISKIEJ NP. CHOREJ NA COVID-19

SPRAWDZAJ KAŻDĄ NIEPOKOJĄCĄ INFORMACJĘ, ZADZWOŃ DO RODZINY LUB PRZYJACIÓŁ W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, POWIADOM TELEFONICZNIE POLICJĘ

BEZPŁATNY NUMER ALAMRMOWY 112

Czytaj więcej

Zarząd SSM CZYN informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną wszystkie zajęcia w SDK EMKA  zostały zawieszone do odwołania.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo !!!

Powinniśmy uznać, że choroba COVID-19, wywołana wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) jest nową niepokojącą chorobą, ale z epidemiami, nawet pandemiami można sobie radzić we właściwy sposób, a co za tym idzie zdecydowana większość zarażonych ludzi wyzdrowieje.

Zachowajmy spokój i rozwagę. Nie panikujmy. Nie przekazujmy innym niesprawdzonych wiadomości. Zapoznawajmy się na bieżąco z informacjami przekazywanymi przez organy administracji publicznej, uprawnione służby i inspekcje. Nie ma też powodu, by robić nadmierne zakupy.

Zacznijmy stosować najważniejsze środki zapobiegawcze względem COVID-19: często myjmy ręce i zawsze zakrywajmy usta i nos podczas kichania lub kaszlu.

Śledźmy na bieżąco COVID-19 i jego objawy, takie jak gorączka i suchy kaszel, ponieważ strategie i działania będą się zmieniać wraz z poznawaniem kolejnych informacji na temat choroby.

Czytaj więcej

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca 2020 r. w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Czytaj więcej


INFORMACJA

1. Zarząd Słupskiej Spółdzielni „Czyn” informuje, że w dniu 30.01.2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Cezarego Waśniewskiego z pełnionej funkcji     Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Jana Nawackiego do czasowego pełnienia funkcji  Członka Zarządu.

Czytaj więcej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi:

I.  lokalami użytkowymi :
1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
2/ przy ul. Garncarskiej 6, o pow. użytk. 186,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
II.  pomieszczeniem gospodarczym :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, od dnia 01.02.2020r.;

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97

Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break->

Czytaj więcej

Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Czytaj więcej

Ostatnie przetargi

Wyniki przetargów

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 17.04.2020r. przetargu na wykonanie węzła cieplnego z funkcją c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Mostnika 5 wybrano ofertę Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 17.04.2020r. przetargu na wykonanie węzła cieplnego z funkcją c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Wiejskiej 8 wybrano ofertę Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.04.2020r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Mikołajskiej 5 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX”, ul. Sportowa 3E , 76-200 Słupsk.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.04.2020r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Mikołajskiej 6 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Hydrobud - Eko Sp. z o.o. , ul. Borchardta 67 , 76-200 Słupsk.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.04.2020r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Mostnika 5 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Hydrobud - Eko Sp. z o.o. , ul. Borchardta 67 , 76-200 Słupsk.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.04.2020r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Wiejskiej 8 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX”, ul. Sportowa 3E , 76-200 Słupsk.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 10.04.2020 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: remont pokrycia dachu wraz z termomodernizacją w budynku mieszkalnym przy ul. Batorego 23 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Zakład Dekarsko-Blacharski Dariusz Mackus 76-200 Słupsk ul. Browicza 13
Słupsk 01.04.2020 r. Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 30.03.2020 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie termomodernizacji części elewacji strona balkonowa klatki A i B budynku zlokalizowanego przy ul. Wiatraczna 4A w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez MTD Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński 76-200 Słupsk ul. Pomorska 33 Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Słupsk 01.04.2020 r. Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.03.2020 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Władysława IV 3 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez MTD Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński 76-200 Słupsk ul. Pomorska 33 Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.03.2020 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Bogusława X 2A w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez MTD Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński 76-200 Słupsk ul. Pomorska 33 Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych