Rada Nadzorcza Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane),
 2. co najmniej 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne oraz czy nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 6. nie podlegać kryteriom określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych, członka zarządu spółdzielni lub spółki.

<--break->

Czytaj więcej

INFORMACJA

1. Zarząd Słupskiej Spółdzielni „Czyn” informuje, że w dniu 30.01.2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Cezarego Waśniewskiego z pełnionej funkcji     Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Jana Nawackiego do czasowego pełnienia funkcji  Członka Zarządu.

Czytaj więcej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844-76-60

ZATRUDNI

INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

            

       Wymagania:

 • wykształcenie budowlane minimum średnie;
 • wskazane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • doświadczenie zawodowe;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel);
 • umiejętność kosztorysowania;
 • operatywność i dyspozycyjność.

Czytaj więcej


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi:

I.  lokalami użytkowymi :
1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
2/ przy ul. Garncarskiej 6, o pow. użytk. 186,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
II.  pomieszczeniem gospodarczym :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, od dnia 01.02.2020r.;

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97

Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break->

Czytaj więcej

Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Czytaj więcej

Ostatnie przetargi

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na remont elewacji ściany południowej wraz z remontem balkonów w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie zabudowy otworu altany śmietnikowej, znajdującej się przy ul. Anny Gryfitki 1 w Słupsku, o szerokości 3,85 m i średniej wysokości 2,15 m z blachy trapezowej na ruszcie stalowy
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej z systemem fotowoltanicznym przy ul. Zygmunta Augusta 4 w Słupsku.
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie: Uporządkowanie terenu pod zabudowę trzech altan śmietnikowych w Słupsku - ul. Garncarska 2A (przy garażach), Wiejska 6-7, Wiejska 8.
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Anny Gryfitki 2 W SŁUPSKU
SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 1 W SŁUPSKU
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Władysława IV 3 w Słupsku
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego geokratą G5-max koło budynku mieszkalnego Nad Śluzami 27 w Słupsku.
SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Jana Kazimierza 20 W SŁUPSKU
SSSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej na posesji nieruchomości nr 12. przy ul. Wojska Polskiego 16

Wyniki przetargów

Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na wykonanie montażu węzła cieplnego w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 15 w Słupsku wybrano ofertę firmy Z. I. S. „INSTON” Marian Trojanowski , ul. Grottgera 16A , 76-200 Słupsk.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22.07.2019r. przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Władysława IV 3, wybrano ofertę firmy Z. I. S. „INSTON” Marian Trojanowski , ul. Grottgera 16A , 76-200 Słupsk.
Informujemy, że postępowanie w trybie zapytania o cenę przeprowadzone w dniu 24.07.2019r. zostało unieważnione.
Informujemy, że postępowanie w trybie zapytania o cenę przeprowadzone w dniu 22.07.2019r. zostało unieważnione.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.07.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 1 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane :EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16 B
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.07.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: „wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej z systemem fotowoltaicznym przy ul. Zygmunta Augusta 4 w Słupsku. ” wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ŚLIZEX”, ul. Górny Podmur 1, 83-140 Gniew. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Krzysztof Kościelski Specjalista ds. technicznych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.07.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: „Uporządkowanie terenu pod zabudowę trzech altan śmietnikowych w Słupsku - ul. Garncarska 2A (przy garażach), Wiejska 6-7, Wiejska 8.” wybrano ofertę złożoną przez Usługowy Zakład Budowlany – Dekarstwo Adam Krzymowski, ul. Gen. Dwornickiego 3, 76-200 Słupsk. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Krzysztof Kościelski Specjalista ds. technicznych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 15.07.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy al. Jana Kazimierza 20 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DARIAM” Dariusz Miotk Głobino ul. Główna 158
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19.06.2019r. przetargu na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w dwóch budynkach wyłoniono jednego wykonawcę - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe , Kompakt Sp. z o.o. , ul. Skrzydlata 28 , 82-300 Elbląg.
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 02.07.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wykonania i montażu wiaty śmietnikowej na nieruchomości nr 12 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Słupsku zostało wybrane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ŚLIZEX” 83-140 Gniew ul. Górny Podmur 1.