Rada Nadzorcza Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane),
 2. co najmniej 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne oraz czy nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 6. nie podlegać kryteriom określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych, członka zarządu spółdzielni lub spółki.

<--break->

Czytaj więcej

INFORMACJA

1. Zarząd Słupskiej Spółdzielni „Czyn” informuje, że w dniu 30.01.2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Cezarego Waśniewskiego z pełnionej funkcji     Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Jana Nawackiego do czasowego pełnienia funkcji  Członka Zarządu.

Czytaj więcej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844-76-60

ZATRUDNI

INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

            

       Wymagania:

 • wykształcenie budowlane minimum średnie;
 • wskazane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • doświadczenie zawodowe;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel);
 • umiejętność kosztorysowania;
 • operatywność i dyspozycyjność.

Czytaj więcej


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi:

I.  lokalami użytkowymi :
1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
2/ przy ul. Garncarskiej 6, o pow. użytk. 186,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
II.  pomieszczeniem gospodarczym :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, od dnia 01.02.2020r.;

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97

Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break->

Czytaj więcej

Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Czytaj więcej

Ostatnie przetargi

SSM CZYN ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę miejsc postojowych
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i częściach przynależnych do mieszkań w nieruchomości nr 10 – ul. Wileńska 12A
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na na opracowanie projektów wraz z kosztorysami na 2 zadania
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na odnowienie elewacji ściany wyższej części dachu, remont kominów oraz wymianę rynien na gzymsie budynku mieszkalnego Mikołajska 5 w Słupsku
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji ściana południowa z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku
Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na przeczyszczenie 7 pionów kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Słupsku
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na „Odnowienie elewacji z remontem balkonów w podziale na 4 zadania”
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: na remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 11 w Słupsku
SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV 1 W SŁUPSKU

Wyniki przetargów

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 10.06.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wykonania i osadzenia stolarki drzwiowej aluminiowej w zasobach SSM ,,CZYN” ( lokal nr 27 i 28 3-Maja 82 , lokal 234 Królowej Jadwigi 1 ) zostało wybrane P.U.H METAL-ROM ul. Bolesława Krzywoustego 29 ,,O” 84-300 Lębork Postępowanie na wymianę drzwi do kl. F przy ul. Bogusława X 2 zostało unieważnione.
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 03.06.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wykonania projektów wraz z kosztorysami na: -odnowienie elewacji wraz z remontem loggii bm. położony przy ul. Nad Śluzami 7 w Słupsku -remont płyt balkonowych wraz z wymiana balustrad w bm. położonym przy ul. Mostnika 4 w Słupsku zostało wybrane Studio Architektoniczne ,,PROJEKTIKA” ul. Maciejkowa 17/6 71-784 Szczecin.
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygnięty w dniu 03.06.2019 r przetarg nieograniczony dotyczący wykonania remontu kominów ,elewacji ściany –wyższej części budynku ponad dachem ,oraz wymiana rynny na gzymsie od strony ulicy w bm. położonym przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku zostało wyłonione Przedsiębiorstwo budowlane ,,EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16B 76-230 Potęgowo
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 20.05.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Władysława IV 1 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez MTD Budownictwo S.C. Tomasz i Maciej Daszczyński ul. Pomorska 33 76-200Słupsk Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 03.06.2019r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściany południowej z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 10.06.2019 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego tj. wieży ze ślizgiem wraz z dodatkowymi elementami przy ul. Zygmunta Augusta 18 wybrano ofertę firmy SIMBA S.C., M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.05.2019r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściany południowej z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.04.2019r. przetargu na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w siedmiu budynkach, dokonano następującego wyboru wykonawców: Na wykonanie węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Garncarska 1, 2, 3 i 5 (Zadania nr 1, 2, 3 i 4) wybrano ofertę firmy Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk. Na wykonanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Garncarskiej 7 (Zadanie nr 5) wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Kompakt Sp. z o.o. , ul. Skrzydlata 28 , 82-300 Elbląg. Na wykonanie węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Wiejskiej 6 i 7 (Zadania nr 6 i 7) nie wybrano żadnej oferty i przetarg został unieważniony.
Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na wykonanie czyszczenia pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Słupsku wybrano ofertę firmy MARK-CHEM Marek Maik , ul. Krótka 23/1B , 33-395 Chełmiec.