Rada Nadzorcza Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane),
 2. co najmniej 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne oraz czy nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 6. nie podlegać kryteriom określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych, członka zarządu spółdzielni lub spółki.

<--break->

Czytaj więcej

INFORMACJA

1. Zarząd Słupskiej Spółdzielni „Czyn” informuje, że w dniu 30.01.2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Cezarego Waśniewskiego z pełnionej funkcji     Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Jana Nawackiego do czasowego pełnienia funkcji  Członka Zarządu.

Czytaj więcej

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844-76-60

ZATRUDNI

INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

            

       Wymagania:

 • wykształcenie budowlane minimum średnie;
 • wskazane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • doświadczenie zawodowe;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel);
 • umiejętność kosztorysowania;
 • operatywność i dyspozycyjność.

Czytaj więcej


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnymi:

I.  lokalami użytkowymi :
1/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
2/ przy ul. Garncarskiej 6, o pow. użytk. 186,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2;
II.  pomieszczeniem gospodarczym :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, od dnia 01.02.2020r.;

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97

Czytaj więcej

Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break->

Czytaj więcej

Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Czytaj więcej

Ostatnie przetargi

SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3 - GO MAJA 76 W SŁUPSKU
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na odnowienie i renowację liter przestrzennych - napisu Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” na elewacji frontowej budynku Spółdzielni położonego w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 7 wraz
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej w zasobach ,,SSM CZYN”
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na uzupełnienie na łącznej powierzchni ok 65 m2 ubytków nawierzchni masą asfaltową „na zimno” , ubytków nawierzchni masą asfaltową „na gorąco”
SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na remont elewacji ściana południowa z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej pod altanę śmietnikową w nieruchom. nr 12 położonej przy ul. Wojska Polskiego 16.
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie: 1. Zadanie nr 1: ul. Anny Gryfitki 1-3 huśtawka podwójna metalowa (deska + koszyk) linarium o wys. do 2,50m
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w siedmiu budynkach
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót remontowych pokrycia dachu, zlokalizowanego przy ul. Jana Kazimierza 20 w Słupsku

Wyniki przetargów

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygnięty w dniu 20.05.2019 r przetarg nieograniczony dotyczący wykonania i wymiany stolarki drzwiowej i okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach SSM ,,CZYN” do realizacji zadania 5,6,7 została wyłoniona firma –OKNO- TECH ul. Daszyńskiego 2 76-200 Słupsk , natomiast do realizacji zadania 3 i 4 został wybrany Zakład Instalatorstwa Sanitarnego c.o. Inst.. Gazowe i Ślusarstwo H. Golec ul. Wyszyńskiego 1/18 76-200 Słupsk Przetarg na realizację zadania 1, 2 i 8 został unieważniony,zostanie powtórzony w późniejszym terminie.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 20.05.2019r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. 3-Go Maja 76 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 25.04.2019 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w podziale na 5 zadań: Zadanie 1 - Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej oraz linarium o wys. do 2,5m przy ul. A. Gryfitki 1-3 wybrano ofertę firmy SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin. Zadanie 2 - Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej przy ul. Sobieskiego 7 wybrano ofertę firmy SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin. Zadanie 3 - Dostawa i montaż piaskownicy przy ul. Bogusława X 4 wybrano ofertę firmy COMES Sokołowscy Sp. J., ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Zadanie 4 - Dostawa i montaż piaskownicy przy ul. Garncarska 7 wybrano ofertę firmy COMES Sokołowscy Sp. J., ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Zadanie 5 – Unieważniono w tym zakresie
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01.04.2019r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w siedmiu budynkach, dokonano następującego wyboru wykonawców: 1. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 1 i Wiejska 6 wybrano ofertę firmy Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk. 2. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 2, 7 wybrano ofertę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego „INSTON” Marian Trojanowski, ul. Grottgera 16A, 76-200 Słupsk. 3. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 3, 5, Wiejska 7 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX”, ul. Sportowa 3E , 76-200 Słupsk.
Zarząd SSM CZYN informuje, że przetarg nieograniczony na remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 11 w Słupsku” został unieważniony bez podania przyczyny.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 29.04-15.05.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku” informujemy : – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „Elektro-Bart” 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 6 i Zadania nr 7, – wybrano ofertę firmy ELEKTRO Adam Gosiewski 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 2 Zakres 3, – wybrano ofertę firmy ENGIE EC Serwis 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 1 Zakres 3 i Zadania nr 2 Zakres 1, – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, CO, Instalatorstwo Gazowe i Ślusarstwo Henryk Golec 76-200 Słupsk – w zakresie Zadania nr 1 Zakres 1, Zadania nr 1 Zakres 2, i Zadania nr 2 Zakres 2, – wybrano ofertę firmy PM – Instal S.C. 84-242 Luzino – w zakresie Zadania nr 3, Zadania nr 5 i Zadania nr 8, – unieważniono przetarg w zakresie Zadania nr 4, Przewodniczący Komisji Przetargowej : Waldemar Zych Inspektor ds. elektroenergetycznych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.05.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: „odnowienie i renowację liter przestrzennych - napisu Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” na elewacji frontowej budynku Spółdzielni położonego w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego” wybrano ofertę złożoną przez Agencja Wydawniczo-Reklamowa-Doradztwo Wiesław Głodek, ul. Wojska Polskiego 16/B, 76-200 Słupsk Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.05.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: uzupełnienie na łącznej powierzchni ok 65 m2: 1. ubytków nawierzchni masą asfaltową „na zimno” 2. ubytków nawierzchni masą asfaltową „na gorąco” postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 25.04.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wykonania utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej , zamkniętej obrzeżami betonowymi , pod altanę śmietnikową w nieruchomości nr 12 położonej przy ul. Wojska Polskiego 16.- został wybrany Zakład Instalatorstwa Sanitarnego. C.O., Instalatorstwo Gazowe i Ślusarstwo H. Golec ul. Wyszyńskiego 1/18 76-200 Słupsk
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.05.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy ul. Jana Kazimierza 20 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Knap 76-200Słupsk Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych