SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót remontowych pokrycia dachu, zlokalizowanego przy ul. Jana Kazimierza 20 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy :

wykonanie robót remontowych pokrycia dachu, zlokalizowanego przy ul. Jana Kazimierza 20 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  29 kwietnia 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów  roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.05.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy ul. Jana Kazimierza 20 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Knap 76-200Słupsk Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych