SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  29 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu..

UWAGA!!! Modyfikacja SIWZ z dnia 2019-04-24

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 29.04-15.05.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku” informujemy : – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „Elektro-Bart” 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 6 i Zadania nr 7, – wybrano ofertę firmy ELEKTRO Adam Gosiewski 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 2 Zakres 3, – wybrano ofertę firmy ENGIE EC Serwis 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 1 Zakres 3 i Zadania nr 2 Zakres 1, – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, CO, Instalatorstwo Gazowe i Ślusarstwo Henryk Golec 76-200 Słupsk – w zakresie Zadania nr 1 Zakres 1, Zadania nr 1 Zakres 2, i Zadania nr 2 Zakres 2, – wybrano ofertę firmy PM – Instal S.C. 84-242 Luzino – w zakresie Zadania nr 3, Zadania nr 5 i Zadania nr 8, – unieważniono przetarg w zakresie Zadania nr 4, Przewodniczący Komisji Przetargowej : Waldemar Zych Inspektor ds. elektroenergetycznych