SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w siedmiu budynkach

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w.  w siedmiu budynkach

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2019r. do godz. 12:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn  i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.04.2019r. przetargu na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w siedmiu budynkach, dokonano następującego wyboru wykonawców: Na wykonanie węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Garncarska 1, 2, 3 i 5 (Zadania nr 1, 2, 3 i 4) wybrano ofertę firmy Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk. Na wykonanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Garncarskiej 7 (Zadanie nr 5) wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Kompakt Sp. z o.o. , ul. Skrzydlata 28 , 82-300 Elbląg. Na wykonanie węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Wiejskiej 6 i 7 (Zadania nr 6 i 7) nie wybrano żadnej oferty i przetarg został unieważniony.
ZałącznikRozmiar
PDF icon SIWZ.pdf259.6 KB