SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie: 1. Zadanie nr 1: ul. Anny Gryfitki 1-3 huśtawka podwójna metalowa (deska + koszyk) linarium o wys. do 2,50m

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”,76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie:

1. Zadanie nr 1: ul. Anny Gryfitki 1-3 huśtawka podwójna metalowa  (deska + koszyk) linarium o wys. do 2,50m

2. Zadanie Nr 2: ul. Sobieskiego 7 huśtawka podwójna metalowa (deska + koszyk)

3. Zadanie Nr 3: ul. Bogusława X 4 piaskownica 2,50 – 3,0 m

4. Zadanie Nr 4: ul. Garncarska 7 piaskownica  2,50 – 3,0 m

5. Zadanie Nr 5: ul. Zyg. Augusta 18 wieża ze ślizgiem Wykończenie urządzeń zabawowych: – elementy konstrukcyjne metalowe – malowanie proszkowe – stal zabezpieczona antykorozyjnie – elementy wykończeniowe z płyty HDPElub równoważne  

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2019r do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Preferowany montaż urządzeń do 30.06.2019r Do złożonej ofert prosimy załączyć  kartę katalogową urządzenia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 25.04.2019 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w podziale na 5 zadań: Zadanie 1 - Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej oraz linarium o wys. do 2,5m przy ul. A. Gryfitki 1-3 wybrano ofertę firmy SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin. Zadanie 2 - Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej przy ul. Sobieskiego 7 wybrano ofertę firmy SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin. Zadanie 3 - Dostawa i montaż piaskownicy przy ul. Bogusława X 4 wybrano ofertę firmy COMES Sokołowscy Sp. J., ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Zadanie 4 - Dostawa i montaż piaskownicy przy ul. Garncarska 7 wybrano ofertę firmy COMES Sokołowscy Sp. J., ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Zadanie 5 – Unieważniono w tym zakresie
ZałącznikRozmiar
PDF icon ZABAWKI.pdf67.79 KB