SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej pod altanę śmietnikową w nieruchom. nr 12 położonej przy ul. Wojska Polskiego 16.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel.59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: na wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej pod altanę śmietnikową w nieruchom. nr 12 położonej przy ul. Wojska Polskiego 16.

W załączeniu do pobrania:

 –zaproszenie wraz ze wzorem oferty

- przedmiar robót

- szkic lokalizacji miejsca pod śmietnik

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz.15:00  w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

 

Wynik przetargu: 
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 25.04.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wykonania utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej , zamkniętej obrzeżami betonowymi , pod altanę śmietnikową w nieruchomości nr 12 położonej przy ul. Wojska Polskiego 16.- został wybrany Zakład Instalatorstwa Sanitarnego. C.O., Instalatorstwo Gazowe i Ślusarstwo H. Golec ul. Wyszyńskiego 1/18 76-200 Słupsk