SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na uzupełnienie na łącznej powierzchni ok 65 m2 ubytków nawierzchni masą asfaltową „na zimno” , ubytków nawierzchni masą asfaltową „na gorąco”

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844 76 60

zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: uzupełnienie na łącznej powierzchni ok 65 m2

  1. ubytków nawierzchni masą asfaltową „na zimno”
  2. ubytków nawierzchni masą asfaltową „na gorąco”

W załączeniu do pobrania:

 – zaproszenie wraz ze wzorem oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godz.15:00  w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.05.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: uzupełnienie na łącznej powierzchni ok 65 m2: 1. ubytków nawierzchni masą asfaltową „na zimno” 2. ubytków nawierzchni masą asfaltową „na gorąco” postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
ZałącznikRozmiar
PDF icon ASFALTY ZAPROSZENIE.pdf39.68 KB
PDF icon WZOR OFERTY - ASFALTY.pdf36.57 KB