SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej w zasobach ,,SSM CZYN”

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7, tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej w zasobach ,,SSM CZYN”

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2019r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygnięty w dniu 20.05.2019 r przetarg nieograniczony dotyczący wykonania i wymiany stolarki drzwiowej i okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach SSM ,,CZYN” do realizacji zadania 5,6,7 została wyłoniona firma –OKNO- TECH ul. Daszyńskiego 2 76-200 Słupsk , natomiast do realizacji zadania 3 i 4 został wybrany Zakład Instalatorstwa Sanitarnego c.o. Inst.. Gazowe i Ślusarstwo H. Golec ul. Wyszyńskiego 1/18 76-200 Słupsk Przetarg na realizację zadania 1, 2 i 8 został unieważniony,zostanie powtórzony w późniejszym terminie.
ZałącznikRozmiar
PDF icon Czyn - SIWZ stolarka 2019 .pdf563.66 KB