SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na przeczyszczenie 7 pionów kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844 76 60

zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na:

przeczyszczenie 7 pionów kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Słupsku

W załączeniu do pobrania:

 – zaproszenie wraz ze wzorem oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2019r. do godz.15:00w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na wykonanie czyszczenia pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Słupsku wybrano ofertę firmy MARK-CHEM Marek Maik , ul. Krótka 23/1B , 33-395 Chełmiec.
ZałącznikRozmiar
PDF icon Opis przedmiotu zamówienia.pdf76.06 KB