SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i częściach przynależnych do mieszkań w nieruchomości nr 10 – ul. Wileńska 12A

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i częściach przynależnych do mieszkań w nieruchomości nr 10 – ul. Wileńska 12A

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  10 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrac poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu..

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 10.06-13.06.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i częściach przynależnych do mieszkań w nieruchomości nr 10 – ul. Wileńska 12A w Słupsku” – wybrano ofertę firmy ELEKTRO Adam Gosiewski 76-200 Słupsk Przewodniczący Komisji Przetargowej : Waldemar Zych Inspektor ds. elektroenergetycznych