SSSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej na posesji nieruchomości nr 12. przy ul. Wojska Polskiego 16

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie  i montaż wiaty śmietnikowej  na posesji nieruchomości nr 12. przy ul. Wojska Polskiego 16

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  01.07.2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                            

 

Wynik przetargu: 
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 02.07.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wykonania i montażu wiaty śmietnikowej na nieruchomości nr 12 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Słupsku zostało wybrane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ŚLIZEX” 83-140 Gniew ul. Górny Podmur 1.