SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego geokratą G5-max koło budynku mieszkalnego Nad Śluzami 27 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego geokratą G5-max koło budynku mieszkalnego Nad Śluzami 27 w Słupsku.

W załączeniu do pobrania:

– zaproszenie wraz ze wzorem oferty

- załącznik nr 2 – przedmiar robót

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2019 r. do godz.15:00  w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

 

 

Wynik przetargu: 
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 08.07.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wzmocnienia podłoża gruntowego geokratą G5-max przy bm. nr 27 na ul. Nad Śluzami w Słupsk, został wybrany Zakład Instalatorstwa Sanitarnego c.o. Inst.. Gazowe i Ślusarstwo H. Golec ul. Wyszyńskiego 1/18 76-200 Słupsk