SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Władysława IV 3 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Władysława IV 3 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2019r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22.07.2019r. przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Władysława IV 3, wybrano ofertę firmy Z. I. S. „INSTON” Marian Trojanowski , ul. Grottgera 16A , 76-200 Słupsk.