SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 1 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego   zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 1 W SŁUPSKU 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  23 lipca 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów  roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.07.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 1 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane :EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16 B