SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie: Uporządkowanie terenu pod zabudowę trzech altan śmietnikowych w Słupsku - ul. Garncarska 2A (przy garażach), Wiejska 6-7, Wiejska 8.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”,76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie: Uporządkowanie terenu pod zabudowę trzech altan śmietnikowych w Słupsku - ul. Garncarska 2A (przy garażach), Wiejska 6-7, Wiejska 8.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty oraz przedmiarami robót.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Zmiana zalączników 2 i 4 2019-07-06

 

 

 

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.07.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: „Uporządkowanie terenu pod zabudowę trzech altan śmietnikowych w Słupsku - ul. Garncarska 2A (przy garażach), Wiejska 6-7, Wiejska 8.” wybrano ofertę złożoną przez Usługowy Zakład Budowlany – Dekarstwo Adam Krzymowski, ul. Gen. Dwornickiego 3, 76-200 Słupsk. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Krzysztof Kościelski Specjalista ds. technicznych