SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na remont elewacji ściany południowej wraz z remontem balkonów w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na:

- remont elewacji ściany południowej wraz z remontem balkonów w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku

W załączeniu do pobrania:

- Zaproszenie wraz ze wzorem oferty (Załącznik nr 2)

- Załącznik nr 1 – wzór umowy

- Załącznik nr 3 – przedmiar robót

- Załącznik nr 4 – projekt budowlany

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  23.07.2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                            

 

Wynik przetargu: 
Informujemy, że postępowanie w trybie zapytania o cenę przeprowadzone w dniu 24.07.2019r. zostało unieważnione.