SSM CZYN ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę miejsc postojowych


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  ogłasza przetarg ofertowy na :

Dzierżawę  miejsc postojowych :

-  nr 1,12 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym  przy  ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 35zł + VAT.

-  nr 11 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym pomiędzy budynkami przy  ul. Bogusława X 2A,5,6 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej wynosi  35zł + VAT.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni

przy ul. Leszczyńskiego 7 do dnia 05.12.2019r.

Oferta pisemna powinna zawierać:

-  imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania oraz numer telefonu;

-  wskazanie adresu i numeru miejsca postojowego, którego oferta dotyczy;

-  wysokość proponowanej miesięcznej opłaty dzierżawnej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu  miejsca postojowe

bez podania przyczyn, albo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W dniu zawarcia umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznej opłaty dzierżawnej.

Bliższych informacji udziela również Dział Członkowsko-Lokalowy i Samorządowy Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7 / pokój 15/ - tel. 59 844-76-80.”

Ogłoszenia: