CZYN ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” ogłasza przetarg na:

I. Najem lokali użytkowych:

1/ przy ul. Wiejska 7/45, o pow. użytk.  44,16m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 7zł/m2, wadium 700zł.;  
2/ przy ul. Piłsudskiego 1B/42 o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu  podstawowego 6zł/m2, wadium 600zł.;
3/ przy ul. Królowej Jadwigi 1/234, o pow. użytk.  46,69m2, wyjściowa stawka czynszu    podstawowego 10zł/m2, wadium 900zł.;
4/ przy ul. Garncarskiej 6, o pow. użytk. 186,90m2, wyjściowa stawka czynszu   podstawowego 6zł/m2, wadium 2.200zł.;
5/ przy Al.3-go Maja 77/17, o pow. użytk. 46,65m2, wyjściowa stawka czynszu    podstawowego 6zł/m2, wadium 600zł.; od dnia 01.02.2020r.<--break->

II. Najem pomieszczenia gospodarczego :
1/ przy ul. Garncarskiej 5, o pow. użytk. 66,00m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 2zł/m2, wadium 400zł.; od dnia 01.03.2020r.

Przetarg ustny na wynajęcie w/w lokali odbędzie się w dniu 09.12.2019r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7 /pokój nr. 23/.

Podstawowe warunki przetargu:

1. Stawka czynszu podstawowego nie obejmuje podatku VAT oraz innych opłat zmiennych     związanych  z użytkowaniem lokali.
2. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacać w dniu przetargu w kasie Spółdzielni     w godz. 8.00– 11.00.
3. Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zalicza się na poczet opłat czynszowych
    W przypadku rezygnacji lub uchylenia się od zawarcia umowy najmu w ustalonym terminie, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
4. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje  stawki czynszowej równej stawce wywoławczej.
5. Lokale objęte przetargiem można oglądać pod wskazanym adresem w terminie do dnia w którym odbędzie się przetarg.
6. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu albo zamknięcia przetargu bez  podania przyczyn.

W dniu zawarcia umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości
2-miesięcznych opłat czynszowych. 

Jeżeli lokale nie zostaną wynajęte w dniu przetargu ustnego, Spółdzielnia przyjmować będzie oferty
pisemne, w terminie do dnia 16.12.2019r.
Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Samorządowy Spółdzielni
przy ul. Leszczyńskiego 7 / pokój 15/ - tel. 59 844-76-80.”

Ogłoszenia: