SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont 5 klatek schodowych w bm. przy ul. Słowackiego 6 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76 – 200 Słupsk  ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont 5 klatek schodowych bm. Słowackiego 6.

W załączeniu do pobrania:

- zaproszenie ze wzorem oferty,

- przedmiar robót.

Ofertę należy złożyć w terminie do 19.12.2019r do godz. 9:45 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

UWAGA !!!

Zmienia się rodzaj farby do malowania tynku mineralnego:

W kosztorysie pomocniczym (załącznik nr 8) w poz. 31 farbę silikonową, hydrofobową należy zastąpić farbą lateksową o podwyższonej odporności na ścieranie.

ZałącznikRozmiar
PDF icon SIWZ.pdf122.06 KB
PDF icon ZAŁĄCZNIK Nr 7.pdf132.82 KB
PDF icon ZAŁACZNIK Nr 8.pdf107.72 KB