SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachu bm. Batorego 23

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76 – 200 Słupsk  ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachu bm. Batorego 23

W załączeniu do pobrania:

- zaproszenie ze wzorem oferty,

- przedmiar robót.

- projekt termomodernizacji dachu

Ofertę należy złożyć w terminie do 20.12.2019r do godz. 9:45 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 03.03.2020r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Termomodernizację dachu z robotami towarzyszącymi bm. Batorego 23 w Słupsku” wybrano ofertę Zakładu Dekarsko – Blacharskiego Dariusza Mackusa 76-200 Słupsk ul. Browicza 13.