SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachu budynków mieszkalnych przy ul. Zyg. Augusta 76 – Piłsudskiego 1D w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76 – 200 Słupsk  ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachu bm. Zyg. Augusta 76 – Piłsudskiego 1D.

W załączeniu do pobrania:

- zaproszenie ze wzorem oferty,

- przedmiar robót.

Ofertę należy złożyć w terminie do 19.12.2019r do godz. 9:45 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

ZałącznikRozmiar
PDF icon SIWZ.pdf120.39 KB
PDF icon ZAŁACZNIK Nr 7.pdf104.16 KB