SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont 9 klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 7 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76 – 200 Słupsk  ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont 9 klatek schodowych bm. Banacha 7.

W załączeniu do pobrania:

- zaproszenie ze wzorem oferty,

- przedmiar robót.

Ofertę należy złożyć w terminie do 20.12.2019r do godz. 9:45 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.