SSM CZYN ZATRUDNI INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844-76-60

ZATRUDNI

INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

            

       Wymagania:

  • wykształcenie budowlane minimum średnie;
  • wskazane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
  • doświadczenie zawodowe;
  • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel);
  • umiejętność kosztorysowania;
  • operatywność i dyspozycyjność.

  

Aplikacje (CV i list motywacyjny) należy składać  w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 27 albo przesłać pocztą na adres Spółdzielni lub e-mail: sekretariat@czyn.slupsk.pl
w  terminie do dnia 14.02.2020 roku.
Do aplikacji obowiązkowo należy dołączyć wypełnione oświadczenie kandydata do pracy dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz załączony do informacji o naborze na stronie www.czyn.slupsk.pl)

 

Ogłoszenia: