SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachu wraz z termomodernizacją w budynku mieszkalnym przy ul. Batorego 23 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76 – 200 Słupsk  ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachu wraz z termomodernizacją w budynku mieszkalnym przy ul. Batorego 23 w Słupsku

W załączeniu do pobrania:

- zaproszenie ze wzorem oferty,

- przedmiar robót.

- projekt termomodernizacji dachu

Ofertę należy złożyć w terminie do 03.03.2020r do godz. 945 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

Pytanie Wykonawcy

Z kosztorysu wynika z niego, że papa podkładowa jest tylko przyklejona do wełny mineralnej. Zgodnie ze sztuką budowlaną powinna być zamocowana do stropodachu łącznikami na każdym łączeniu papy wraz z wełną mineralną. Proszę o zdefiniowanie sposobu zamocowania papy do podłoża oraz podparcie tego w przedmiarze inwestorskim.

Odpowiedź Zamawiającego

W związku z tym, iż konstrukcja pokrycia dachowego wykonana jest z płyt korytkowych należy zastosować technologię wykonania izolacji wełną mineralną w sposób niewymagający mocowania do stropodachu papy podkładowej za pomocą łączników. W takim przypadku należy zastosować metodę przyklejenia papy podkładowej do izolacji termicznej, np. za pomocą kleju bitumicznego KB Monrock.