SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Zygmunta Augusta 76 – Piłsudskiego 1D w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76 – 200 Słupsk  ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul.  Zygmunta Augusta 76 – Piłsudskiego 1D w Słupsku

W załączeniu do pobrania:

- zaproszenie ze wzorem oferty,

- przedmiar robót.

Ofertę należy złożyć w terminie do 03.03.2020r do godz. 945 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.


Pytanie Wykonawcy

Jaka jest kwota wadium do przetargu na „Remont porycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Zygmunta Augusta 76 – Piłsudskiego 1D w Słupsku”? W SIWZ jest podane 3000 zł, a w formularzu oferty 2500 zł.

Odpowiedź Zamawiającego

Wadium, które należy wpłacić aby wziąć udział w przetargu na „Remont porycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Zygmunta Augusta 76 – Piłsudskiego 1D w Słupsku” to kwota 3000,00 zł.

Wykonawcy, którzy będą składali oferty na załączonym w SIWZ formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, proszeni są o przekreślenie kwoty 2500,00 zł, zaparafowanie i wpisanie poprawnej kwoty 3000,00 zł

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 03.03.2020r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remont pokrycia dachu bm. Zygmunta Augusta 76 – Piłsudskiego 1D w Słupsku” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „DARIAM” 76-200 Głobino ul. Główna 158
ZałącznikRozmiar
PDF icon SIWZ.pdf123.16 KB
PDF icon PRZEDMIAR + KOOSZTORYS NAKŁADCZY.pdf174.59 KB