SSM CZYN Zaprasza Do Złożenia Oferty W Trybie Zapytania O Cenę Na Wykonanie Pomiarów Instalacji Elektrycznych I Badania instalacji Odgromowych W Zasobach Mieszkaniowych SSM CZYN w 2020 r.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na:

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i badania instalacji odgromowej w zasobie mieszkaniowym SSM CZYN przewidzianym do realizacji w 2020 r.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2020. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 27.02.2020 r. postępowania otwarcia ofert w trybie zapytania o cenę na: „Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych i odgromowych w zasobach SSM CZYN Słupsk w 2020 r.” – wybrano ofertę firmy FHU „SIS Elektronik” Widzino 76-200 Słupsk. Przewodniczący Komisji Przetargowej : Waldemar Zych Inspektor ds. elektroenergetycznych
ZałącznikRozmiar
PDF icon Opis przedmiotu zamówienia.pdf333.15 KB