Skład Rady Nadzorczej

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SSM „CZYN” NA KADENCJĘ 2018 - 2021:

  • Lech PAWLUK  – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dariusz KUROWSKI  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Anna KIEŁBASA  – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Katarzyna DOBKOWSKA  – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami
  • Bartosz CHRZANOWSKI - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Witold KISIELEWSKI – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Jan NAWACKI  – Członek Komisji Gospodarki Zasobami
  • Ryszard PIETRZKIEWICZ  – Członek Komisji Gospodarki Zasobami
  • Irena WASILEWICZ – KRASUCKA  – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Uchwały  i Protokoły Rady Nadzorczej SSM CZYN

Ogłoszenia: