Najnowsze przetargi

Data nadesłania Tytuł
2019-04-16
2019-04-16
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na uzupełnienie na łącznej powierzchni ok 65 m2 ubytków nawierzchni masą asfaltową „na zimno” , ubytków nawierzchni masą asfaltową „na gorąco”
2019-04-12
2019-04-12
SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na remont elewacji ściana południowa z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku
2019-04-11
2019-04-11
SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie: 1. Zadanie nr 1: ul. Anny Gryfitki 1-3 huśtawka podwójna metalowa (deska + koszyk) linarium o wys. do 2,50m
2019-04-11
2019-04-11
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej pod altanę śmietnikową w nieruchom. nr 12 położonej przy ul. Wojska Polskiego 16.
2019-04-08
2019-04-16
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w siedmiu budynkach
Wynik:
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01.04.2019r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w siedmiu budynkach, dokonano następującego wyboru wykonawców: 1. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 1 i Wiejska 6 wybrano ofertę firmy Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk. 2. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 2, 7 wybrano ofertę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego „INSTON” Marian Trojanowski, ul. Grottgera 16A, 76-200 Słupsk. 3. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 3, 5, Wiejska 7 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX”, ul. Sportowa 3E , 76-200 Słupsk.
2019-04-05
2019-04-05
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót remontowych pokrycia dachu, zlokalizowanego przy ul. Jana Kazimierza 20 w Słupsku
2019-04-05
2019-04-05
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.
2019-03-20
2019-04-16
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na stałe wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w zasobach SSM „CZYN”
Wynik:
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01.04.2019 r. zapytania o cenę na: „stałe wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w zasobach SSM „CZYN” wybrano ofertę złożoną przez firmę PAT-BUD Leszek Parol, ul. Nad Śluzami 3/6, 76-200 Słupsk
2019-03-12
2019-03-12
SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji ccw wraz z robotami towarzyszącymi w siedmiu budynkach SSM czyn
2019-03-07
2019-03-22
SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu dobudowy wiatrołapu powtarzalnego na każdy budynek Nieruchomość nr 37 położonej w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 11, 13, Sobieskiego 9
Wynik:
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 21.03.2019 r. zapytania o cenę na: „Nieruchomość nr 37 Królowej Jadwigi 11, 13, Sobieskiego 7 wykonanie projektu dobudowy wiatrołapu powtarzalnego na każdy budynek nieruchomości z kosztorysem inwestorskim i uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń wynikających z ustawy Prawo Budowlane „ – wybrano ofertę złożoną przez : Pracownia Projektowa OBIEKT Jerzy Grajewski Słupsk Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych

Pozostałe lata:

2019 (15)   2018 (65)   2017 (89)   2016 (43)   2015 (54)   2014 (63)   2013 (40)   2012 (28)   2011 (55)   2009 (24)