Skład Zarządu

 
Prezes Zarządu

                   mgr inż. Grzegorz Lachowicz


Członek Zarządu

                        inż. Anna Kiełbasa


Członek Zarządu ds. Członkowsko-Samorządowych

                       Teresa Kornowska     

 


 Uchwały i Protokoły posiedzeń Zarządu SSM CZYN