Skład Zarządu

 


PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Lachowicz


Z-CA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

mgr inż. Cezary Waśniewski


CZŁONEK ZARZĄDU DS. CZŁONKOWSKO-SAMORZĄDOWYCH

Teresa Kornowska


Uchwały i Protokoły posiedzeń Zarządu SSM CZYN