Skład Zarządu

 
Członek Zarządu

                      mgr Dariusz Kurowski


Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

                     mgr inż. Grzegorz Lachowicz


Członek Zarządu ds. Członkowsko-Samorządowych

                       Teresa Kornowska     

 


 Uchwały i Protokoły posiedzeń Zarządu SSM CZYN