Ogłoszenia

Rajd jesienny 2018


Harmonogram zebrań konsultacyjnych 2018


Zarząd SSM CZYN przedstawia terminy zebrań konsultacyjnych poszczególnych nieruchomości w IV kwartale 2018 roku.

RODO -KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula Informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czyn” informuję, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76 - 200 Słupsk,   ul. Leszczyńskiego 7, e-mail: sekretariat@czyn.slupsk.pl , tel. 59 844 76 60 zwaną dalej ,,Spółdzielnią”.

2. Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Spółdzielni - 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego nr 7, e-mail: l.bobnis@czyn.slupsk.pl  , tel. 59 844 76 71.

3. Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, i f    RODO.  Czytaj dalej

Skład Rady Nadzorczej

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SSM „CZYN” NA KADENCJĘ 2018 - 2021:Czytaj dalej

EUSŁUGI

Witamy w witrynie EUSŁUGI.

Witryna umożliwia między innymi :Czytaj dalej

SSM CZYN ZATRUDNI ADMINISTRATORA OSIEDLA


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76–200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7,  tel. 59  844-76-60

ZATRUDNI

ADMINISTRATORA OSIEDLA

Wymagania:Czytaj dalej

  • wykształcenie budowlane minimum średnie,
  • znajomość obsługi komputera,
  • operatywność i dyspozycyjność.

Konkurs na Palmę Wielkanocną 2018

Święto Wiosny 2018

KOMUNIKAT w sprawie zmian w Zarządzie SSM CZYN


KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza  SSM  „Czyn”  informuje  że:

  1. Z dniem 16.03.2018r. Pani Anna Kiełbasa przestała pełnić czasową funkcję Członka Zarządu.
  2. Rada Nadzorcza uchwałą nr 09/2018 z dnia 20 marca 2018 r. dokonała wyboru Pana Cezarego Waśniewskiego na funkcję Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SSM „CZYN”.
  3. Z-ca Prezesa rozpocznie urzędowanie z dniem 03 kwietnia  2018 r.

Rada Nadzorcza SSM „CZYN”

Czytaj dalej

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu


Komunikat

Rada Nadzorcza SSM „CZYN” informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 3/2018 z dnia 27 lutego 2018r. dokonała wyboru Pana Grzegorza Lachowicz na funkcję Prezesa Zarządu. Jednocześnie odwołała Pana Grzegorza Lachowicz z funkcji Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Rada Nadzorcza SSM „CZYN”Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość